ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
63
เดือนที่แล้ว
1,982
ปีนี้
12,514
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
107,668
ไอพี ของคุณ
44.192.47.87

No gift policy

แบบสำรวจความคิดเห็น

-:- ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 
-:- ส่งสำเนารายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 1 
-:- ส่งสำเนารายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 2 
-:- สำเนารายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 3 
-:- ส่งสำเนารายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2565 ครั้งที่ 1 
-:- ประชาสัมพันธ์...กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประมูลเพื่อให้สิทธิ์เช่าสำหรับอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี อบต.ม่วงคำ โดยวิธีการประมูล 
-:- ประชาสัมพันธ์...การติดตั้งตู้รับฟังแสดงความคิดเห็น 
-:- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2565  
-:- ประกาศ ให้เช่าทรัยพ์สินที่ตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ โดยวิธีประมูล 

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับสถานการ์ณ์อุทกภัย เพื่อร่วมกำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพาน
กิจกรรมบิณฑบาตแก้จนคนพาน
เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งลงพื้นที่ยังจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลม่วงคำ ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลพาน
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลม่วงคำคัพ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย (LPA) ประจำปี 2565
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วังมัจฉา บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15 ก่อสร้างศาลากลางน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 
-:- ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พน้อมบ่อพัก บ้านผามวัว หมู่ที่ 3 (หอพ่อบ้าน) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นต้อง หมู่ที่ 9 ซอย 14 ตำบลม่ว 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงทอง หมู่ที่ 17 ซอย 5 ตำบลม่วงคำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15 ตำบล 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันผักแค หมู่ที่ 5 ซอย 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ซอย 8  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน รหัสสายทาง ชร.2007 บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านสันต้นผึ้ง ห 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมไหล่ทาง(ถนนสายหลัก) บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15 ตำบลม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่งตื้น หมู่ที่ 8 ซ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันปู่ย่า หฒุ่ที่ 11 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านสันปู่ย่า หมู่ที่ 11 ตำบลม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเลียบถนนสายหลัก บ้านฝุ่งตื้น ห 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14 (ถนนสายกลาง) 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ 
-:- ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน รหัสสายทาง ชร.2007 บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ซอย2 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก เลียบถนนสายหลัก บ้านฝุ่งตื้น หมู่ที่ 8 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านผามวัว หมู่ที่ 3 (ทางไปบ้านสันน้ำบ่อ) 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก บ้านผามวัว หมู่ที่3 (หอพ่อบ้าน) 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14 (ถนนสายกลาง) 
-:- ราคากลางวางท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านฝั่งตื่น หมู่ที่8 (หน้าวัดนันทาฯ) 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพีก หมู่ที่8 ถนนสายหลัก(บริเวณโรงปุ๋ย) 

ศาลเจ้าจี้กงหน่ำพิ้งฮง
  วัดพระธาตุจอมแจ้ง
  ถ้ำผายาว

  -:- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 
  -:- ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  -:- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"  
  -:- รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม 
  -:- ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  -:-  ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  -:- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทตำบลการประกวดการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการ " พานสะอาด " ประจำปี 2561 
  -:- กิจกรรมทางสังคมดีเด่น 
  -:- ผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 

     ร้องเรียน ร้องทุกข์   แบบสำรวจความพึงพอใจ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.ม่วงคำ   เช็คอีเมล   คู่มือประชาชน   ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ   ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์   ระบบ EGP      กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   กรมสรรพากร   กรมบัญชีกลาง   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT   คลังข่าวมหาดไทย   กรมจัดหางาน   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   กระทรวงมหาดไทย   จังหวัดเชียงราย      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย