ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
120
เมื่อวานนี้
139
เดือนนี้
2,639
เดือนที่แล้ว
2,774
ปีนี้
26,310
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
87,788
ไอพี ของคุณ
3.235.179.111

แบบสำรวจความคิดเห็น

-:- คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอองค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ประชาสัมพันธ์...ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ  
-:- ประชาสัมพันธ์...คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
-:-  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.ม่วงคำ ได้ทำการตรวจหาสารเสพติดแก่บุคลากรในหน่วยงานและ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกนาย 
-:- งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประสบภัยทางสังคม บ้านสันต้นต้อง ม.9 และ บ้านทุ่งพร้าว ม.2 
-:- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำได้รับการร้องขอจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อล้างทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับทางโรงเรียนบ้านม่วงคำ 
-:- รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 
-:- ประกาศสภา ฯ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2564  

16 กันยายน 2564 ทางสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ทำการแพ็คขยะอันตรายที่ได้จัดเก็บรวมรวบในพื้นที่ตำบลม่วงคำ ในรอบปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนำไปทำลายตามหลักวิชาการต่อไป เพื่อนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนำไปทำลาย
ตรวจสอบตรวจสอบ กรณีได้รับผลกระทบจากการพ่นยาฆ่าหญ้าโดยใช้โดรน
ประชุมทำการซักซ้อมแนวทางในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.
ขนย้ายขยะอันตรายไปยัง อบจ.เชียงราย
ลงพื้นที่ม.1 เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีตัดกิ่งไม้เพื่อนบ้านและภัยตัวหนอนจากใบสักเข้าตัวบ้าน
สัมมนาพืชเศรษฐกิจ ออกฤทธิ์ต้านโควิด กัญชา กัญชง กระท่อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันผักแค หมู่ที่ 5 ซอย 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ซอย 8  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านสันปู่ย่า หมู่ที่ 11  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ หมู่14 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 
-:- ประกาศ ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ ม.4  
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศ ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่7 (ถนนสายหลักฝั่งตัวนออก) 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่2 พ.ศ.2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเจริญ ม.13 เชื่อมบ้านวังชมภู ม.15 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 13 ซอย 9 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7(ถนนสายหลักฝั 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านสันต้นผึ้งใหม่ หมู่ที่ 16 (ถนนสาย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ซอย 21 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่1 พ.ศ.2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าหอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วงคำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมไหล่ทาง(ถนนสายหลัก) บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงทอง หมู่ที่ 17 ซอย 5 
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงทอง หมู่ที่ 17 ซอย 4 
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นต้อง หมู่ที่ 9 ซอย 14 
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันผักแค หมู่ที่ 5 ซอย 1 
-:- ราคากลางก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15 
-:- ราคากลางเสริมไหล่ทาง บ้านร่องบอน หมู่ที่ 12 (ถนนสายหลัก) 
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันผักแค หมู่ที่ 5 ซอย 4 
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่อนบอน หมู่ที่ 12 เชื่อม บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15 

ศาลเจ้าจี้กงหน่ำพิ้งฮง
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
ถ้ำผายาว

-:- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"  
-:- รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม 
-:- ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
-:-  ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
-:- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทตำบลการประกวดการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการ " พานสะอาด " ประจำปี 2561 
-:- กิจกรรมทางสังคมดีเด่น 
-:- ผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 

   ร้องเรียน ร้องทุกข์   แบบสำรวจความพึงพอใจ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.ม่วงคำ   เช็คอีเมล   คู่มือประชาชน   ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ   ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์   ระบบ EGP      กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   กรมสรรพากร   กรมบัญชีกลาง   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT   คลังข่าวมหาดไทย   กรมจัดหางาน   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   กระทรวงมหาดไทย   จังหวัดเชียงราย      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย