ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 19 มี.ค. 2564สำนักงานปลัดDownload
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน 13 ม.ค. 2564สำนักงานปลัดDownload
แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน 1 ต.ค. 2563สำนักงานปลัดไม่พบเอกสาร
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 27 มี.ค. 2563สำนักงานปลัดDownload
แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 27 มี.ค. 2563สำนักงานปลัดDownload
แบบฟอร์มแผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิขยกิจและสถานที่ฯ (จดทะเบียนพาณิชย์) 27 มี.ค. 2563สำนักงานปลัดDownload
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (จดทะเบียนพาณิชย์) 27 มี.ค. 2563สำนักงานปลัดDownload
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (จดทะเบียนพาณิชย์) 27 มี.ค. 2563สำนักงานปลัดDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร01 27 ม.ค. 2563สำนักงานปลัดDownload
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ดร.02 ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 17 ม.ค. 2563สำนักงานปลัดDownload
แบบฟอร์มขอยืมพัสดุครุภัณฑ์ 30 ก.ย. 2561กองคลังDownload
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  3 ก.ย. 2561สำนักงานปลัดDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิกาาร 3 ก.ย. 2561สำนักงานปลัดDownload
การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง 18 ม.ค. 2561Not FoundDownload
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม อบต.ม่วงคำ  9 ม.ค. 2561สำนักงานปลัดDownload
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 9 ม.ค. 2561สำนักงานปลัดDownload
ใบแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 9 ม.ค. 2561สำนักงานปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1