ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

 

   ตำบลม่วงคำเป็นตำบลที่เก่าแกมานาน แรกเริ่มโดยมีการอพยพย้ายถิ่นถานมาจากหลายพื้นที่ประกอบกับมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาเหมาะแก่การนำไร่ ทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก ราวปี พ.ศ. ๒๔๕๐ จึงทำให้มีผู้คนอพยพมาก่อตั้งบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก แล้วร่วมกันสร้างสำนักสงฆ์ให้พระสงฆ์มาจำพรรษายิ่งนานวันก็ยิ่งมีจำนวนประชากรมากขึ้นจนมีการตั้งเป็นที่ทำการของเจ้าเมืองพานในสมัยของเจ้าพระยาชัยชนะสงคราม (เจ้าเมืองพานคนที่ ๓) ในรัชการที่ ๕ และมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านจากแนวป่าลงมาสู่หมู่บ้านแล้วไปเก็บกักไว้ที่หนองฮ่างจึงทำให้ไม่แห้งแล้งตลอดทั้งปี     ต่อมาในยุคที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่มีการคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาได้มีพระรูปหนึ่งได้มาพำนักทุดงปักกฎอยู่ที่ดอยม่อนป่าซาง บ้านร่องบอน ได้ร่วมกับชาวบ้านในตำบลม่วงคำสร้างพระธาตุจอมแจ้งขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและปลูกจิตสำนึกให้มีการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีเหลืออยู่แล้วมีการปลูกเสริมในทุกปีจนกลายเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์คืนมาต่อมาชาวบ้านในหลายหมู่บ้านจึงเห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่าไม้จึงได้ร่วมกันอนุรักผืนป่าที่อยู่ในความดูแลของหมู่บ้านตนเอง

 

    ตำบลม่วงคำได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง