ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ประธาน อสม.ตำบลม่วงคำ

 

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

นางอ่อนศรี  จิตนารินทร์

ประธาน อสม. ตำบลม่วงคำ

086 - 1805171

นางสมหญิง  สุริยา

ประธาน อสม. หมู่ 2

081 - 6037488

นางจิรนันท์  ป๋าวงค์

ประธาน อสม. หมู่ 3

080 - 6075835

นางโสพิศ  ใจต๊ะวงค์

ประธาน อสม. หมู่ 4

085 - 8667479

นางขวัญภิมณ  ดวงดี

ประธาน อสม. หมู่ 5

086 - 5084861

นางศรีจันทร์  อินทจักร

ประธาน อสม. หมู่ 6

090 - 0534588

นางสุวิมล  บัวอินทร์

ประธาน อสม. หมู่ 7

083 - 5752326

นายอินทร์ทอน  บุญเรือง

ประธาน อสม. หมู่ 8

093 - 2944355

นางเวท  หล้าคำ

ประธาน อสม. หมู่ 9

090 - 2806515

นางบุญชื่น  เชื้อเมืองพาน

ประธาน อสม. หมู่ 10

087 - 5450320

นางอัมพรรณ  ใหม่แก้ว

ประธาน อสม. หมู่ 11

087 - 7877858

นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน

ประธาน อสม. หมู่ 12

086 - 1347838

นางสายบัว  ศรีบุญเรือง

ประธาน อสม. หมู่ 13

080 - 4991531

นางชนาภา  เชื้อเมืองพาน

ประธาน อสม. หมู่ 14

090 - 0564762

นางรุ่งนภา  ศรีสุขใส

ประธาน อสม. หมู่ 15

093 - 1911532

นางสมพิศ  ปัยโยแก้ว

ประธาน อสม. หมู่ 16

086 - 6581368

นายนิชา  สุวรรณ

ประธาน อสม. หมู่ 17

080 - 4637940