ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ประธานแม่บ้านตำบลม่วงคำ

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

1

นางสุพรรณี   มัฆวาล

ประธานแม่บ้านม่วงคำ หมู่ 1

087-3034868

2

นางจงจิตต์   รุ่งแจ้ง

ประธานแม่บ้านทุ่งพร้าว หมู่ 2

084-3670982

3

นางทองสาย   สุรินต๊ะ

ประธานแม่บ้านผามวัว หมู่ 3

085-7078387

4

นางกัญชรส   บุญนาค

ประธานแม่บ้านสันมะเหม้า หมู่ 4

083-8602597

5

นางอาภรณ์   คุณจิตร

ประธานแม่บ้านสันผักแค หมู่ 5

084-6084234

6

นางศรีจันทร์ อินทจักร์

ประธานแม่บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ 6

090-0538488

7

นางสุนิสา นิโรจน์

ประธานแม่บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ 7

 

8

นางแรกรัก ฟูแสง

ประธานแม่บ้านฝั่งตื้น หมู่ 8

089-7017764

9

นางรัชนีย์บูล  แสนภา

ประธานแม่บ้านสันต้นต้อง หมู่ 9

 

10

น.ส.นัยนา   มโนเกตุ

ประธานแม่บ้านสันขี้เบ้า หมู่ 10

087-1366508

11

นาง

ประธานแม่บ้านสันปู่ย่า หมู่ 11

089-6330560

12

นางสุนา  พรมแก้ว

ประธานแม่บ้านร่องบอน หมู่ 12

094-7928585

13

นางบุญภรณ์  เชื้อเมืองพาน

ประธานแม่บ้านดงเจริญ หมู่ 13

061-3683126

14

นางขวัญแก้ว   เตจ๊ะน้อย

ประธานแม่บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ 14

089-7613216

15

นางรุ่งนภา      ศรีสุขใส

ประธานแม่บ้านวังชมภู หมู่ 15

089-6559472

16

นางศรีสุนันท์ บุญมา

ประธานแม่บ้านสันต้นผึ้งใหม่ หมู่ 16

086-9162982

17

นางกิตติภรณ์   เมืองมูล

ประธานแม่บ้านม่วงทอง หมู่ 17

089-2633446