ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37
นายเสกสรร เสาร์สุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ
088-2942063

นายรพีพงศ์ เนติขันทิพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ
086-1959354


นายจิราพัชร วรรณโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด
093-1314661
นายอติชาต ดำรงศิริกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
096-0924490
นายบัณดิษฐ์ สีเขียว
ผู้อำนวยการกองช่าง
099-2242999
นางสาวสกุลนา ใจมีภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
098-691-4641