ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,286
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,159
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์22 ก.พ. 2566
2ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256614 ก.พ. 2566
3ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ31 ม.ค. 2566
4ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256623 ม.ค. 2566
5รายงานผลการดำเนินงานการลดใช้พลังงานของ อบต.ม่วงคำ รอบที่ 210 ต.ค. 2565
6ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำนวน 6 อัตรา)22 ก.ย. 2565
7ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 ก.ย. 2565
8คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ8 มิ.ย. 2565
9คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล8 มิ.ย. 2565
10คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)8 มิ.ย. 2565
11คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน8 มิ.ย. 2565
12คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง8 มิ.ย. 2565
13คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25658 มิ.ย. 2565
14คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง8 มิ.ย. 2565
15คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ8 มิ.ย. 2565
16คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25658 มิ.ย. 2565
17คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.8 มิ.ย. 2565
18คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25658 มิ.ย. 2565
19คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25658 มิ.ย. 2565
20ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฎิบัติ ตำแหน่งประเภทวิชาการ24 มิ.ย. 2565

1 2 3 4   >>  >|