ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25664 เม.ย. 2566
2นโยบายการบริหารงานบุคคล 30 ม.ค. 2566
3การดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารงานบุคคล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)21 ต.ค. 2565
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.256510 ม.ค. 2565
5แนวทางปฎิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น29 มิ.ย. 2564
6นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.25642 ต.ค. 2563
7นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.25637 ต.ค. 2562
8นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี22 ต.ค. 2562
9ประกาศ ก.อบต.จ.ชร.เรื่องหลํกเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่2)พ.ศ.25625 ส.ค. 2562
10ประกาศ คกก.พนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล15 ม.ค. 2562
11ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(ระบบแท่ง)11 ม.ค. 2559

1