ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 256620 มี.ค. 2566
2ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ม.ค. 2566
3คู่มือการบริหารความเสี่ยง1 ต.ค. 2562
4นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร1 ต.ค. 2562
5มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ14 พ.ย. 2561
6ประกาศ เรื่่อง นโยายการบริหาารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ5 ต.ค. 2561
7การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621 ต.ค. 2561
8ประกาศเรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตราการควบคุมภายใน17 ต.ค. 2560

1