ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน3 เม.ย. 2566
2การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.256620 มี.ค. 2566
3มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.256620 มี.ค. 2566
4รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(E-planNACC)3 ต.ค. 2565
5รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(E-PlanNACC) รอบ 6 เดือน(1ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 เม.ย. 2565
6รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25657 ม.ค. 2565
7รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564 ดำเนินการปรับปรุ่งและพัฒนาในงบประมาณ พ.ศ.25657 ม.ค. 2565
8รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(E-PlanNACC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644 ต.ค. 2564
9รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 ส.ค. 2564
10รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(E-PlanNACC)รอบ6เดือน (ตุลาคม2563-มีนาคม2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25645 เม.ย. 2564
11รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.256319 ต.ค. 2563
12รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (E-PlanNACC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 ต.ค. 2563
13รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. รอบ 6 เดือน13 เม.ย. 2563
14รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. 25627 ต.ค. 2562
15รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปปช.25627 ต.ค. 2562
16รายงานผลการวิเคราะห์ ITA 256218 ต.ค. 2562
17รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปปช.(E-planNACC) ประจำปีพ.ศ.25624 เม.ย. 2562
18รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปปช.(E-planNACC) ประจำปีพ.ศ.25614 ต.ค. 2561
19สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256130 ก.ย. 2561

1