ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256721 ส.ค. 2566
2ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 ก.ย. 2565
3ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปี พ.ศ.256615 ก.ย. 2565
4ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.256210 มิ.ย. 2565
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ.256210 มิ.ย. 2565
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25654 พ.ย. 2564
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25643 ก.ย. 2563
8ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256327 ก.ย. 2562
9ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 (แก้ไข)5 มิ.ย. 2562
10ข้อบัญญัติ หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.25622 เม.ย. 2562
11ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25626 มี.ค. 2562
12ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256217 ก.ย. 2561
13ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)14 ก.ย. 2561
14ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256127 ก.ย. 2560

1