ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม พ.ศ. 256631 มี.ค. 2566
2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256628 ก.พ. 2566
3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ. 256631 ม.ค. 2566
4แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25655 ม.ค. 2566
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 25655 ม.ค. 2566
6แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256529 ธ.ค. 2565
7แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25657 ธ.ค. 2565
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 256530 พ.ย. 2565
9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 25654 พ.ย. 2565
10แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256531 ต.ค. 2565
11รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.256531 ต.ค. 2565
12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 25654 ต.ค. 2565
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 25657 ก.ย. 2565
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน กรกฏาคม 25655 ส.ค. 2565
15สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน 25656 ก.ค. 2565
16สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 25659 มิ.ย. 2565
17สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 256510 พ.ค. 2565
18สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 25654 เม.ย. 2565
19สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 25653 มี.ค. 2565
20สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 25653 ก.พ. 2565

1 2 3 4   >>  >|