ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA)ประจำปี 2564 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ13 มิ.ย. 2565
2แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA)ประจำปี 2564 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 13 มิ.ย. 2565
3แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA)ประจำปี 2565 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 13 มิ.ย. 2565
4แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA)ประจำปี 2565 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 13 มิ.ย. 2565
5แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA)ประจำปี 2565 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 13 มิ.ย. 2565
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคืการบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติ20 มี.ค. 2562
7รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 18 ตุลาคม 256118 ต.ค. 2561
8รายงานประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 6 กันยายน 25616 ก.ย. 2561
9ขั้นตอนการชำระภาษี3 ก.ย. 2561
10ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์3 ก.ย. 2561
11รายงานประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 17 กรกฎาคม 256117 ก.ค. 2561
12รายงานประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 26 มิถุนายน 256026 มิ.ย. 2561
13รายการประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 26 เมษายน 256126 เม.ย. 2561
14ประชุมประชาคมขอความเห็นชอบขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองฮ่าง10 เม.ย. 2561
15พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25409 เม.ย. 2561
16การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี20 มี.ค. 2561
17รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบลม่วงคำ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 25615 ก.พ. 2561
18ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ปี พ.ศ.25619 ม.ค. 2561
19ขั้นตอนการปฏิบัติงาน19 ก.ย. 2560
20กฎหมาย มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4)15 ส.ค. 2560

1 2   >>  >|