ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในปฏิบัติงาน3 ม.ค. 2566
2การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ต.ค. 2564
3การขอใบรับรองก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา321 ต.ค. 2564
4การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด1 ต.ค. 2564
5การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เดิน200ตารางเมตร1 ต.ค. 2564
6การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ต.ค. 2564
7การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 ต.ค. 2564
8การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 211 ต.ค. 2564
9การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา211 ต.ค. 2564
10การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร1 ต.ค. 2564
11การจดทะเบียนพาณิช(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (2)1 ต.ค. 2564
12การจดทะเบียนพาณิช(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา1 ต.ค. 2564
13การจดทะเบียนพาณิช(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา1 ต.ค. 2564
14การรับชำระภาาษีป้าย1 ต.ค. 2564
15การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 ต.ค. 2564
16จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร1 ต.ค. 2564
17คู่มือสำหรับบริการประชาชน กองช่าง14 มี.ค. 2561
18คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน15 ก.พ. 2561
19คู่มือสำหรับบริการประชาชน กองคลัง7 ก.พ. 2561
20แนวทางป้องกันโรคติดต่อในเด็ก7 ก.พ. 2561

1 2   >>  >|