ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652 ธ.ค. 2565
2รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256410 ม.ค. 2565
3รายงานผลการ ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256410 ส.ค. 2564
4รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 ธ.ค. 2563
5รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563(6เดือน)2 เม.ย. 2563
6รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการจัดการงบประมาณขององคืกรป17 เม.ย. 2563
7 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256227 ธ.ค. 2562
8รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน30 เม.ย. 2562
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 25612 พ.ย. 2561
10รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256116 ต.ค. 2561

1