ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37
นายส่าย ทำบุญ
ประธานสภา อบต.ม่วงคำ


นายบุญชื่น พรมเทศ
รองประธานสภา อบต.ม่วงคำ


-ว่าง-
เลขานุการฯ


นายบุญชื่น พรมเทศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายส่าย ทำบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายกวิน ก๋องคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นางนงคราญ อิโน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายสุรชาติ เดชะบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายวสันต์ แก้วเป้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายสุวัฒน์ ใจวุฒิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นางแรกรัก ฟูแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นางสาวรัตติกาล เปียงป้อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายจำรัส กาวี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายณัฐพงศ์ คิดข้างบน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


นางสาวจริยา จุมปู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12


นางผ่องศรี หลวงโย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13


นายศักดิ์สมบูรณ์ ปาสำลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14


นายธรรมสรณ์ รัตนกนกทิพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15


นายปรเมศวร์ วิเศษทักษิณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16


นางกิตติภรณ์ เมืองมูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17