ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

1
สนับสนุนและเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้พี่น้องบ้านสันผักแค หมู่ที่ 5 และบ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ขอขอบพระคุณ ท่าน สส.วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พร้อมคณะ ซึ่งได้สนับสนุนและเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้พี่น้องบ้านสันผักแค หมู่ที่ 5 และบ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14 ร่วมกับนางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ม่วงคำ. และกลุ่ม อสม.

07 เมษายน 2565

เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดสันต้นต้อง บ้านสันต้นต้อง หมู่ที่ 9,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงคำ เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดสันต้นต้อง บ้านสันต้นต้อง หมู่ที่ 9

17 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์หนองฮ่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ม่วงคำ และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์หนองฮ่าง เมื่่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ตามนโยบายนายกอบต.ม่วงคำ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

17 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่ออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยวถ้ำผายาว หมู่ที่ 13 บ้านดงเจริญ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ ลงพื้นที่ออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยวถ้ำผายาว หมู่ที่ 13 บ้านดงเจริญ ร่วมกับ สจ.ปภาวิน ปวงใจ นางผ่องศรี หลวงโย สมาชิกสภา อบต.ม่วงคำ หมู่ที่ 13 และพี่น้องบ้านดงเจริญ

15 มีนาคม 2565

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว.. หนองฮ่าง.. เกาะบัวสวรรค์.... 3 ตำบล.. ม่วงคำ + ทานตะวัน + หัวง้ม.. นโยบายนายกอบต.ม่วงคำ..... ร่วมกับ ผู้บริหาร ฝ่ายสภา และฝ่ายปกครองในพื้นที่... พลิกฟื้นผืนดินให้ลูกหลานได้เติบโตตามศักยภาพ....Next Generation

14 มีนาคม 2565

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าพร้อมคณะ นำถุงยังชีพมามอบให้พี่น้องประชาชนชาว,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

เช้าวันนี้ (7 มี.ค. 65) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าพร้อมคณะ นำถุงยังชีพมามอบให้พี่น้องประชาชนชาว อ.พาน ณ โดมกีฬาเทศบาลตำบลเมืองพาน โดยมี นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน , นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ , นายวชิร ดวงแสงทอง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน รวมทั้งผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อ.พาน จำนวนมาก ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ร่วมมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนชาว อ.พาน จำนวน 1,200 ชุด

07 มีนาคม 2565

เยี่ยมชมความคืบหน้าในการสร้างหอประวัติศาสตร์อำเภอพาน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ เยี่ยมชมความคืบหน้าในการสร้างหอประวัติศาสตร์อำเภอพาน ซึ่งได้ดำเนินการสร้างขึ้นในเขตโรงเรียนฝั่งตื้น ต.ม่วงคำ โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลม่วงคำต่อไป
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
02 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ให้กับพี่น้องชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงและผู้ถูกกักตัวเฝ้าระวังจากโรคโควิ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน ปวงใจ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดเชียงราย นางสาวสุภาภรณ์ ยาลังคำ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลม่วงคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และงานป้องกันฯ อบต.ม่วงคำ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ให้กับพี่น้องชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงและผู้ถูกกักตัวเฝ้าระวังจากโรคโควิด ที่ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันผักแคใหม่
25 กุมภาพันธ์ 2565

ลงพื้นที่ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านร่องบอน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ พร้อมด้วยรองนายก และกองช่าง ลงพื้นที่ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านร่องบอน และกรรมการหมู่บ้าน บ้านร่องบอน เกี่ยวกับประปาหมู่บ้าน

22 กุมภาพันธ์ 2565

มอบของให้แก่ผู้ยากไร้ นายสุคำ ราชคม ม.12 บ้านร่องบอน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

พัฒนาชุมชนร่วมกับ อบต.ม่วงคำ กิ่งกาชาด อ.พาน มอบของให้แก่ผู้ยากไร้ นายสุคำ ราชคม ม.12 บ้านร่องบอน

12 มีนาคม 2564

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

นายประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธุ์ นายกอบต.ม่วงคำ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร แก่กลุ่มสตรีตำบลม่วงคำ ณ หอประชุมบ้านสันผักแคใหม่ ม.14 ต.ม่วงคำ

09 มีนาคม 2564

มอบบ้านให้แก่นางยอง ธนูหมด,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

กิ่งกาชาดอำเภอพานร่วมด้วยกองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน ร่วมมอบบ้านให้แก่นางยอง ธนูหมด บ้านสันปู่ย่า ม.11 ต.ม่วงคำ นำโดยท่านนายอำเภอพาน เป็นประธานมอบ

08 มีนาคม 2564

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง สำหรับ Caregiver และอาสาบริบาล ตำบลม่วงคำ ณ อาคารศูน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

นายประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธุ์ นายก อบต.ม่วงคำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง สำหรับ Caregiver และอาสาบริบาล ตำบลม่วงคำ ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลม่วงคำ

02 มีนาคม 2564

กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ / ลาดตะเวนเฝ้าระวัง ป้องกันไฟป่า เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พื้นที่ตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

คณะบริหารอบต.ม่วงคำ นำโดยนายประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธุ์ นายกอบต.ม่วงคำ เป็นประธานเปิด กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ / ลาดตะเวนเฝ้าระวัง ป้องกันไฟป่า เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พื้นที่ตำบลม่วงคำ

25 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพกลุ่มคนพิการ ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
นายประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธุ์ นายกอบต.ม่วงคำ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพกลุ่มคนพิการ ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลม่วงคำ
24 กุมภาพันธ์ 2564

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (67 รายการ)