ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

1
ตรวจรับงานจ้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านม่วงทอง หมู่ 17,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
18 มีนาคม 2564

ตรวจรับงานจ้าง ถนน คสล. ซอย 5 บ้านม่วงทอง หมู่ 17,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
18 มีนาคม 2564

ตรวจรับงานจ้าง ถนน คสล. ซอย 14 บ้านสันต้นต้อง หมู่ 14,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
18 มีนาคม 2564

ตรวจรับงานจ้าง ถนนเชื่อม บ้านร่องบอน หมู่ 12 - บ้านวังชมภู หมู่ 15,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
02 มีนาคม 2564

ตรวจรับงานจ้าง ไหล่ทาง บ้านร่องบอน หมู่ 12 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
02 มีนาคม 2564

ตรวจรับงานจ้าง ถนน คสล.หน้าศูนย์กำนันผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
03 ธันวาคม 2563

ตรวจรับงานจ้าง ถนน คสล.หน้าศูนย์กำนันผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
03 ธันวาคม 2563

ตรวจรับงานจ้าง วางท่อ บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
27 พฤศจิกายน 2563

ตรวจรับงานจ้าง วางท่อ บ้านฝั่งตื้น หมู่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
02 พฤศจิกายน 2563

ตรวจรับงานจ้าง ถนน คสล. บ้านดงเจริญ หมู่ 13,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
22 ตุลาคม 2563

ตรวจรับงานจ้าง ถนน คสล.หน้าหอประชุม บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ 14,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
23 กันยายน 2563

ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ซอย 1,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ซอย 1 ก่อสร้างวางท่อ คสล. มอก. ชั้น3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 45.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. จำนวน 4 บ่อ และถมดินหลังท่อ โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 51 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

14 สิงหาคม 2563

ตรวจรับงานจ้าง วางท่อ ซอย5 บ้านม่วงทอง หมู่ 17,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
11 สิงหาคม 2563

ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. รูปตัวยู บ้านสันต้นผึ้งใหม่ หมู่ที่ 16 ซอย 7 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. รูปตัวยู บ้านสันต้นผึ้งใหม่ หมู่ที่ 16 ซอย 7 ขนาดกว้าง0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร

ช่วงที่1 ยาว 55 เมตร 

ช่วงที่2 ยาว 25 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝา คสล. หนา 0.10 เมตร โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 เมตร 

24 กรกฎาคม 2563

ตรวจรับเงินจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 (ถนนสายหลักฝั่งทิศตะวันออก),องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 (ถนนสายหลักฝั่งทิศตะวันออก) วางท่อ มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.80 เมตร ยาว 68.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. จำนวน 8 บ่อและถมดินหลักท่อโดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 76 เมตร

25 มิถุนายน 2563

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (50 รายการ)