ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,215
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,088
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

1
ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
18 กรกฎาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานของ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ประจำปี 2566 กิจกรรมบิณฑบาตแก้จน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
03 กรกฎาคม 2566

กลุ่มเสี่ยงเรียงลำดับตามความเสี่ยงที่พบอุบัติการเสียชีวิตที่ต้องคัดกรอง CXR ทุกรายดังนี้,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
04 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
22 มีนาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานของ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

การซ่อมแซมบ้านกลุ่มเปราะบาง 

22 มีนาคม 2566

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
08 มีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
16 มกราคม 2566

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
16 มกราคม 2566

ประกาศ...เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการรับซอง คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาผล สำหรับการสอบราคาโครงการงานถมดินปรับ เกลี่ยเรียบด้วยดินลูกรัง หรือดินภูเขา โรงพยาบาล,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
12 มกราคม 2566

ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำ 2566 รับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
09 มกราคม 2566

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
23 ธันวาคม 2565

ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
25 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการงานประเพณีลอยกระทง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการงานประเพณีลอยกระทง
ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ณ ลานหน้า อบต.ม่วงคำ
21 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
06 ตุลาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (161 รายการ)