ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,529
เดือนที่แล้ว
2,271
ปีนี้
1,529
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
96,683
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227

1
นายกสายสุรี  ทนันชัย รองนายกฯ ปลัดอบต. และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสันขี้เบ้า ม.10,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
24 มกราคม 2565

ออกพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เจ้าภาพงานศพบ้านสันปู่ย่า ม.11 เกี่ยวกับแนวทางมาตรการป้องกันโรคโควิด19,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
21 มกราคม 2565

ออกพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทาง Home Isolation,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
21 มกราคม 2565

ได้รับมอบหมายจากนายกสายสุรี ทนันชัย ให้เข้าพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.พาน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯม่วงคำ ได้รับมอบหมายจากนายกสายสุรี ทนันชัย ให้เข้าพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.พาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ตามมาตรการทางวิชาการ
20 มกราคม 2565

ตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

เวลา 09.00 น. นางสายสุรี ทนันชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำพร้อมด้วยนายเสกสรร เสาร์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำร่วมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือตำบลม่วงคำ บ้านเลขที่ 238 หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางปราณี ราชคมน์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือตำบลม่วงคำ ซึ่งได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขต 5 เข้าร่วมคัดเลือกโครงการฯดังกล่าว

19 มกราคม 2565

ประสานงานติดตามเศษยางมะตอย จากแขวงทางหลวงพะเยา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
19 มกราคม 2565

นางสายสุรี  ทนันชัย นายกอบต.ม่วงคำ ร่วมกับกองช่าง อบต.ม่วงคำ ได้เข้าติดตามขอความอนุเคราะห์เศษยางมะตอยของแขวงทางหลวงพะเยา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
17 มกราคม 2565

นางสายสุรี ทนันชัยนายกอบต.ม่วงคำ ร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนบ้านสันขี้เบ้า ม.10 และสันต้นผึ้งใหม่ ม.16,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
16 มกราคม 2565

ประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

14 มกราคม นางสายสุรีย์ ทนันชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ และ นายเสกสรร  เสาร์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ 

14 มกราคม 2565

เข้าร่วมพิธีพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงราย ครบ 760 ปี ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

13 มกราคม 2565 นายสีมา เตจ๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ และนายรพีพงศ์ เนติขันทิพย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้เข้าร่วมพิธีพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงราย ครบ 760 ปี (สวดเจริญพุทธมนต์) ณ วัดร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

13 มกราคม 2565

ร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะประชาชนบ้านสันผักแคและสันผักแคใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

13 มกราคม 2565 นางสายสุรี ทนันชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ พร้อมคณะผู้บริหาร นายเสกสรร เสาร์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ และนางกัญรัศมิ์ ทาปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะประชาชนบ้านสันผักแคและสันผักแคใหม่ ณ วัดบ้านสันผักแค อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

13 มกราคม 2565

ร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

13 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสายสุรี ทนันชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลม่วงคำ (สปสช.) ร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เพื่อหาแนวทางในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับพี่น้องชุมชนตำบลม่วงคำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

13 มกราคม 2565

จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

11 มกราคม 2565 นางสายสุรีย์ ทนันชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ  และ นายเสกสรร  เสาร์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ณ ลานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

11 มกราคม 2565

ประชุมพนักงานประจำเดือน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

10 มกราคม 2565  นางสายสุรีย์ ทนันชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ นายเสกสรร  เสาร์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ประชุมพนักงานประจำเดือน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

10 มกราคม 2565

ประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

8 มกราคม นางสายสุรีย์ ทนันชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ และ นายเสกสรร  เสาร์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ 

08 มกราคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 22  (325 รายการ)