ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
903
เดือนที่แล้ว
3,516
ปีนี้
16,870
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
112,024
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180

1
พิธีสมโภชเทียนประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
พิธีสมโภชเทียนประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
.
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ นำโดยนางสายสุรี ทนันชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ พร้อมผู้บริหาร , สมาชิกสภา , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ร่วมกันแห่เทียนพรรษาประทานใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2565 ทรงโปรดประทานเทียนพรรษา ผ้าไตร และเครื่องสังฆทาน แด่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 16 โดยได้เคลื่อนขบวนจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ สู่วัดพระธาตุจอมแจ้ง ซึ่งมีอุบาสกอุบาสิกาชุดขาวปฏิบัติธรรม และคณะช่างฟ้อนเล็บแบบล้านนา ยืนต้อนรับบริเวณประตูทางเข้า จนถึงหน้าศาลาวิปัสสนากรรมฐานสมเด็จองค์ปฐม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยวุฒิ มีปราชญ์สม ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธีสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
06 สิงหาคม 2565

ลงพื้นที่การตรวจลอกผักตบบ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14 และการลอกหนองฮ่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
.
นางสายสุรี ทนันชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ พร้อมผู้บริหาร ร่วมกับ ปภ15 ลงพื้นที่การตรวจลอกผักตบบ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14 และการลอกหนองฮ่างด้วย
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
05 สิงหาคม 2565

พ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในรัศมี 100 เมตร ของบ้านผู้ป่วยเข้าข่ายโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านฝั่งตื้น และหมู่ที่ 16 บ้านสันต้นผึ้งใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การอำนวยการของนายกสายสุรี ทนันชัย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลม่วงคำ และอสม.ได้ทำการพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในรัศมี 100 เมตร ของบ้านผู้ป่วยเข้าข่ายโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านฝั่งตื้น และหมู่ที่ 16 บ้านสันต้นผึ้งใหม่
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
05 สิงหาคม 2565

ร่วมมือร่วมแรงกันปลูกข้าวตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
ช่วงเช้าวันนี้ (4 ส.ค. 65) ท่านนายกสายสุรี ทนันชัย พร้อมผู้บริหาร ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้านบ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ร่วมมือร่วมแรงกันปลูกข้าวตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ณ แหล่งเรียนรู้ สู่นาข้าวในโรงเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
04 สิงหาคม 2565

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลม่วงคำ และอสม.ได้ทำการพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ูยุงลายในรัศมี 100 เมตร ของบ้านผู้ป่วยเข้าข่ายโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การอำนวยการ นายกสายสุรี ทนันชัย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลม่วงคำ และอสม.ได้ทำการพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ูยุงลายในรัศมี 100 เมตร ของบ้านผู้ป่วยเข้าข่ายโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นผึ้งใหม่
02 สิงหาคม 2565

 ร่วมทำบุญตักบาตรและงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล อบต.ม่วงคำ ร่วมทำบุญตักบาตรและงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในช่วงเช้า ณ หอประชุมอำเภอพาน
28 กรกฎาคม 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
26 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดผลดีสูงสุดต่อองค์กรและประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงคำอย่างแท้จริง
26 กรกฎาคม 2565

ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจป่าชุมชนลูกโลกสีเขียวบ้านร่องบอน ณ หงส์หยกฟาร์ม,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจป่าชุมชนลูกโลกสีเขียว บ้านร่องบอน
.
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ พร้อมด้วยนายรัฐไกร บุญตัน รองนายก อบต.ม่วงคำ นายรพีพงศ์ เนติขันทิพย์ รองปลัด อบต.ม่วงคำ และเจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงคำ ร่วมกับ กำนัน และคณะกรรมการป่าชุมชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจป่าชุมชนลูกโลกสีเขียวบ้านร่องบอน ณ หงส์หยกฟาร์ม บ้านร่องบอน หมู่ที่ 12 พร้อมโชว์การแสดงเพลงศักยภาพชุมชนจากเจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงคำ
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
22 กรกฎาคม 2565

เปิดกิจกรรมโครงการอบรมรำวงย้อนยุค ณ โรงเรียนสูงวัยวิทยา ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอบรมรำวงย้อนยุค ณ โรงเรียนสูงวัยวิทยา ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
18 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตำบลม่วงคำ ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตำบลม่วงคำ ประจำปี พ.ศ.2565
.
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ร่วมกับ วัฒนธรรมตำบลม่วงคำ โรงเรียนสูงวัยวิทยา ชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงคำ ประธานสภา สมาชิกสภา อบต.ม่วงคำ กำนัน ผู้ใหญ่ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลม่วงคำ ร่วมกันทำบุญแห่เทียนพรรษา ถวายวัดในพื้นที่ตำบลม่วงคำ ทั้งหมดจำนวน 14 วัด ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
12 กรกฎาคม 2565

ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวให้กับอาสาปศุสัตว์,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
.
นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงคำ ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวให้กับอาสาปศุสัตว์ นำไปฉีดให้กับสุนัข และแมวในพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ แนะนำการฉีดและการดูแลหลังการได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องด้วย
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
12 กรกฎาคม 2565

ร่วมการอบรมเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน”,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ และนายรพีพงศ์ เนติขันทิพย์ รองปลัด อบต.ม่วงคำ เข้าร่วมการอบรมเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สสส.และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเป็นการรวมตัวของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทั่วประเทศ เพื่อสานพลังเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิด วิธีปฏิบัติ และการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานการสานพลังทุนทางสังคมของท้องถิ่นในการจัดการตนเองสู่ปฏิบัติการสุขภาวะชุมชน
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
07 กรกฎาคม 2565

จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณี พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565
 
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 6 -11 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้า อบต.ม่วงคำ ซึ่งในวันนี้ (6 ก.ค. 2565) ท่านสจ.ปภาวิน ปวงใจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีท่านนายกสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ กล่าวคำรายงาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร เด็กนักเรียน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ ในระหว่าง วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565 ยังคงเปิดให้ทุกท่าน เข้ามาร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาได้ตลอดทั้งวันด้วย
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
06 กรกฎาคม 2565

ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งจากกิจกรรมบิณฑบาตรแก้จนคนพาน ส่งมอบพร้อมทั้งเยี่ยมเยียนผู้ที่ตกเกณฑ์ TP Map ในแต่ละหมู่บ้านของตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
.
นางสายสุรี​ ทนันชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงคำ ได้ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งจากกิจกรรมบิณฑบาตรแก้จนคนพาน ส่งมอบพร้อมทั้งเยี่ยมเยียนผู้ที่ตกเกณฑ์ TP Map ในแต่ละหมู่บ้านของตำบลม่วงคำ
.
"มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข"
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
e-mail : Moungkham.667@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5363-5227
30 มิถุนายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 32  (469 รายการ)