ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
1,961
ปีนี้
22,770
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
84,248
ไอพี ของคุณ
3.237.2.4

เต็กก่าร่วมใจต้านภัยโควิด โดยสามาคมจีจินเกาะ กรุงเทพมหานคร ศาลเจ้าจี้กง อ.พาน มอบเตียงสนามให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ขอขอบคุณ เต็กก่าร่วมใจต้านภัยโควิด โดยสามาคมจีจินเกาะ กรุงเทพมหานคร ศาลเจ้าจี้กง อ.พาน ที่ได้มอบเตียงสนามให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ใช้ดำเนินการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

24 สิงหาคม 2564

ผู้จัดการ บริษัท พี.อาร์.เอ็ม คอนกรีต จำกัด บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

ผู้จัดการ บริษัท พี.อาร์.เอ็ม คอนกรีต จำกัด บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค ให้กับ นายกประสิทธิ์  โค้วจิริยะพันธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดของตำบลม่วงคำ 

23 สิงหาคม 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านสันต้นผึ้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

23 สิงหาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านสันต้นผึ้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

23 สิงหาคม 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายขนย้ายเตียงสนามไปยังพื้นที่บ้านทุ่งพร้าว,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

20 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้รับมอบหมายขนย้ายเตียงสนามไปยังพื้นที่บ้านทุ่งพร้าว เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่ที่สืบเนื่องจากคลัสเตอร์โรงอบลำไย ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำขอขอบคุณทางศาลเจ้าจี้กงที่ได้อนุเคราะห์มอบเตียงสนามให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

20 สิงหาคม 2564

เก็บขยะอันตราย 5 - 6 สิงหาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
13 สิงหาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับตำบล (EOC),องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับตำบล (EOC) เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมมาตรการ การรองรับผู้ป่วยโควิด19 และผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564

13 สิงหาคม 2564

เก็บขยะอันตราย วันที่ 3และ4 มีนาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

เก็บขยะอันตราย วันที่ 3และ4 มีนาคม 2564

13 สิงหาคม 2564

ถวายเทียนพรรษา ณวัดม่วงคำและวัดสันมะเหม้า เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ นำโดยท่านนายกประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธุ์ คณะผู้บริหาร บุคลากรอบต.ม่วงคำ ได้ถวายเทียนพรรษา ณวัดม่วงคำและวัดสันมะเหม้า เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2564

27 กรกฎาคม 2564

ได้ออกเยี่ยมกลุ่มเปาะบางผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ร่วมกับ นายอำเภออพน กิ่งกาชาดอำเภอพาน พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้ออกเยี่ยมกลุ่มเปาะบางผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านม่วงคำ หมู่1 , บ้านทุ่งพร้าว หมู่2 บ้านสันผักแค หมู่5 ,บ้านสันต้นต้อง หมู่9

09 กรกฎาคม 2564

ตรวจประเมิน การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

7 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้รับการตรวจประเมิน การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

07 กรกฎาคม 2564

กิจกรรม kick off รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

25 มิถุนายน 2564 กิจกรรม kick off รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยนายกประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธุ์ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้เครื่องพ่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง ให้กับโรงเรียนบ้านม่วงคำ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำและองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

25 มิถุนายน 2564

ตรวจหาสารเสพติดแก่บุคลากรในหน่วยงานและ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกนาย,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
23 มิถุนายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.ม่วงคำ ได้ทำการตรวจหาสารเสพติดแก่บุคลากรในหน่วยงานและ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกนาย โดยได้รับการสนับสนุนของฝ่ายความมั่นคงอำเภอพาน
23 มิถุนายน 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประสบภัยทางสังคม บ้านสันต้นต้อง ม.9 และ บ้านทุ่งพร้าว ม.2,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
22 มิถุนายน 2564 งานพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายงานจากท่านนายกประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประสบภัยทางสังคม บ้านสันต้นต้อง ม.9 และ บ้านทุ่งพร้าว ม.2 เพื่อพิจารณาตรวจสอบในการให้ความช่วยเหลือ
22 มิถุนายน 2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
11 มิถุนายน 2564 ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้รับมอบหมายงานจากท่านนายกประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธุ์ นายก อบต.ม่วงคำ ให้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
11 มิถุนายน 2564

ล้างทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับทางโรงเรียนบ้านม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
10 มิถุนายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำได้รับการร้องขอจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อล้างทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับทางโรงเรียนบ้านม่วงคำ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
10 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (274 รายการ)