ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายกศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,833
เดือนที่แล้ว
2,976
ปีนี้
15,640
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
77,118
ไอพี ของคุณ
34.239.179.228

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ่นหมอกควันบรรเทาปัญหา,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
31 พฤษภาคม 2564 ได้รับแจ้งจากราษฎร ม.9 บ้านสันต้นต้อง มีแมลง ตะเข็บแดง จำนวนมากอพยพเข้าบ้านเรือนหลายหลังคาเรือน สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน อบต.ม่วงคำ มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ่นหมอกควันบรรเทาปัญหาดังกล่าว
31 พฤษภาคม 2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
นายประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธุ์ นายกอบต.ม่วงคำ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม อบต.ม่วงคำ 28/05/2564
28 พฤษภาคม 2564

โครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
25 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำตำบลม่วงคำและเนื่องในวันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติในวันวิสาขบูชา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
25 พฤษภาคม 2564

ร่วมประชุมสั่งจองวัคซีนโควิดระดับอำเภอเทศบาลตำบลเมืองพาน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
ปลัดมอบหมายเข้าร่วมประชุม สั่งจองวัคซีนโควิดระดับอำเภอ.เทศบาลตำบลเมืองพานร่วมด้วยช่วยชาติพ้นภัยโควิด คิดจองวัคซีน
13 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการศูนย์EOC ตำบลม่วงคำ ได้เข้าพื้นที่บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15  เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติและสร้างความเข้าใจกรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวด  ซึ่งจะต้องดำเนินการกักตัวตามมาตรการของจังหวัดเชียงราย,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

วันนี้ 12 พฤษภาคม 2564 โดยการนำของรองนายกสาโรจน์ กลิ่นจันทร์ ในนามตัวแทนของคณะกรรมการศูนย์EOC ตำบลม่วงคำ ได้เข้าพื้นที่บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15 เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติและสร้างความเข้าใจกรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวด ซึ่งจะต้องดำเนินการกักตัวตามมาตรการของจังหวัดเชียงราย จำนวน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ

12 พฤษภาคม 2564

ภาพการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (เพิ่มเติม) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) ตามร้า่นค้าชุมชน วัด ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
12 พฤษภาคม 2564

ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่ม อสม. ทั้ง 17 หมู่บ้าน เพื่อจัดสรร บริหารจัดการมอบให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

12 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ นำโดยท่านนายกประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธุ์ คณะผู้บริหาร งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่อบต.ม่วงคำ ได้ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่ม อสม. ทั้ง 17 หมู่บ้าน เพื่อจัดสรร บริหารจัดการมอบให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ระลอกเมษายน 2564

12 พฤษภาคม 2564

จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันฉัตรมงคล,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม เนื่องในวันฉัตรมงคล

07 พฤษภาคม 2564

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ร้านDaynin และ ร้านก๋วยเตี๋ยวสันมะเหม้า,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
06 พฤษภาคม 2564

มอบถุงยังชีพ ในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของโควิด19 กรณีมีคำสั่งกักตัว 14 วัน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

3 พฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาครอบครัว "โครงการบ้านปันสุข" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ คณะผู้บริหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อบต.ม่วงคำ ได้มอบถุงยังชีพ ในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของโควิด19 กรณีมีคำสั่งกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ตำบลม่วงคำ

04 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการศูนย์ EOC ได้ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และมาตรการในการเยียวยาสำหรับผู้ที่มีคำสั่งกักตัว ในพื้นที่ตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
03 พฤษภาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาฯ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาฯ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่ตำบลม่วงคำ ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัว

30 เมษายน 2564

30 เมษายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงคำ ได้ต้อนรับ นางสาวศรีวรรณ์ อินทร์ประดิษฐ์ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
30 เมษายน 2564

ช่วยกันทำความสะอาดในส่วนของสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเจ้าหน้าที่อบต.ม่วงคำได้ช่วยกันทำความสะอาดในส่วนของสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

29 เมษายน 2564

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่ ตลาด วัด ร้านค้าชุมชน ที่สาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

วันนี้ 28 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่ ตลาด วัด ร้านค้าชุมชน ที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกันในหมู่บ้าน ธ.ก.ส.สาขาม่วงคำและอบต.ม่วงคำ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ฝ่ายปกครอง อสม. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดในตำบลม่วงคำ

28 เมษายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 18  (259 รายการ)