ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
1,176
เดือนที่แล้ว
1,227
ปีนี้
2,403
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
39,044
ไอพี ของคุณ
3.230.148.211
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมด้านการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ดีเด่น ปี 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางสาวกันยารัตน์ รัศมี หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้แทนในการรับมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ จากนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ของ นางสาวทิพย์สุดา ศรีบุญเรือง ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 พร้อมกับ อำเภอพานรับมอบประกาศเกียรติคุณอำเภอบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562
กิจกรรมด้านการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น ปี 2562 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย


 
30 ตุลาคม 2562