ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายกศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,833
เดือนที่แล้ว
2,976
ปีนี้
15,640
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
77,118
ไอพี ของคุณ
34.239.179.228
นายสุรชาติ เดชะบุญ
ประธานสภา อบต.ม่วงคำ

นายดำเนิน เป็งสา
รองประธานสภา อบต.ม่วงคำ

นายเสกสรร เสาร์สุวรรณ
เลขานุการฯ

นางอัญชลีกรณ์ มณีน้อย
ส.อบต.ม.1


นายบุญชื่น พรมเทศ
ส.อบต.ม.1


นายสงกรานต์ สิริประภาวัฒน์
ส.อบต.ม.2


นายส่าย ทำบุญ
ส.อบต.ม.2


นายณรงค์ ธรรมเสน
ส.อบต.ม.3


นายกลการ ปาสำลี
ส.อบต.ม.3


นายถนอม ศรีบุญเรือง
ส.อบต.ม.4


นางปริยากร ฟองเขียว
ส.อบต.ม.5


นายสวัสดิ์ ใจมาเชื้อ
ส.อบต.ม.6


นางศรีจันทร์ อินทะจักร์
ส.อบต.ม.6


นายสมพร แก้วไร่
ส.อบต.ม.7


นายสุวัฒน์ ใจวุฒิ
ส.อบต.ม.7


นายเจริญ เชื้อเมืองพาน
ส.อบต.ม.8


นางสินศิริ เชื้อเมืองพาน
ส.อบต.ม.8


นายสนธิ์ ศรีทะนันชัย
ส.อบต.ม.9


นายสัณหณัฐ อิ่นคำ
ส.อบต.ม.9


นายจำรัส กาวี
ส.อบต.ม.10


นายเปี่ยมศักดิ์ มูลสถาน
ส.อบต.ม.10


นายอุทัย เรือนเสริฐ
ส.อบต.ม.11


นายธนโชติ ปินตา
ส.อบต.ม.11


นายขจร ผ่องใส
ส.อบต.ม.12


นายพิทักษ์ ต้องถือดี
ส.อบต.ม.12


นายสมนึก ราชคม
ส.อบต.ม.13


นายจ้อย คำปา
ส.อบต.ม.13


นายยงยุทธ์ จันทร์ต๊ะแก้ว
ส.อบต.ม.14


นายธรรมสรณ์ รัตนกนกทิพย์
ส.อบต.ม.15


นายณัฐพล หล้าคำ
ส.อบต.ม.15


นางกิตติภรณ์ เมืองมูล
ส.อบต.ม.17


นายอนันต์ ตันแก้ว
ส.อบต.ม.17