ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
63
เดือนที่แล้ว
1,982
ปีนี้
12,514
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
107,668
ไอพี ของคุณ
44.192.47.87
นายเสกสรร เสาร์สุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
088-2942063

นายรพีพงศ์ เนติขันทิพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ
086-1959354


นายรพีพงศ์ เนติขันทิพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายอติชาต ดำรงศิริกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
096-0924490
นายบัณดิษฐ์ สีเขียว
ผู้อำนวยการกองช่าง
099-2242999
นายเสกสรร เสาร์สุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
088-2942063