ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
ปลัด

สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
462
เดือนที่แล้ว
1,339
ปีนี้
10,257
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
46,898
ไอพี ของคุณ
3.235.22.210
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 27 มี.ค. 2563สำนักงานปลัดDownload
แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 27 มี.ค. 2563สำนักงานปลัดDownload
แบบฟอร์มแผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิขยกิจและสถานที่ฯ (จดทะเบียนพาณิชย์) 27 มี.ค. 2563สำนักงานปลัดDownload
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (จดทะเบียนพาณิชย์) 27 มี.ค. 2563สำนักงานปลัดDownload
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (จดทะเบียนพาณิชย์) 27 มี.ค. 2563สำนักงานปลัดDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร01 27 ม.ค. 2563สำนักงานปลัดDownload
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ดร.02 ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 17 ม.ค. 2563สำนักงานปลัดDownload
แบบฟอร์มขอยืมพัสดุครุภัณฑ์ 30 ก.ย. 2561กองคลังDownload
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  3 ก.ย. 2561สำนักงานปลัดDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิกาาร 3 ก.ย. 2561สำนักงานปลัดDownload
การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง 18 ม.ค. 2561Not FoundDownload
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม อบต.ม่วงคำ  9 ม.ค. 2561สำนักงานปลัดDownload
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 9 ม.ค. 2561สำนักงานปลัดDownload
ใบแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 9 ม.ค. 2561สำนักงานปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1