ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
1,047
เดือนที่แล้ว
1,971
ปีนี้
9,431
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
104,585
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113

ประธาน อสม.ตำบลม่วงคำ

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

นางอ่อนศรี  จิตนารินทร์

ประธาน อสม. ตำบลม่วงคำ

นางสมหญิง  สุริยา

ประธาน อสม. หมู่ 2

นางจิรนันท์  ป๋าวงค์

ประธาน อสม. หมู่ 3

นางโสพิศ  ใจต๊ะวงค์

ประธาน อสม. หมู่ 4

นางขวัญภิมณ  ดวงดี

ประธาน อสม. หมู่ 5

นางศรีจันทร์  อินทจักร

ประธาน อสม. หมู่ 6

นางสุวิมล  บัวอินทร์

ประธาน อสม. หมู่ 7

นายอินทร์ทอน  บุญเรือง

ประธาน อสม. หมู่ 8

นางเวท  หล้าคำ

ประธาน อสม. หมู่ 9

นางบุญชื่น  เชื้อเมืองพาน

ประธาน อสม. หมู่ 10

นางอัมพรรณ  ใหม่แก้ว

ประธาน อสม. หมู่ 11

นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน

ประธาน อสม. หมู่ 12

นางสายบัว  ศรีบุญเรือง

ประธาน อสม. หมู่ 13

นางชนาภา  เชื้อเมืองพาน

ประธาน อสม. หมู่ 14

นางรุ่งนภา  ศรีสุขใส

ประธาน อสม. หมู่ 15

นางสมพิศ  ปัยโยแก้ว

ประธาน อสม. หมู่ 16

นายนิชา  สุวรรณ

ประธาน อสม. หมู่ 17