ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
1,961
ปีนี้
22,770
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
84,248
ไอพี ของคุณ
3.237.2.4

ประธาน อสม.ตำบลม่วงคำ

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

1

นางอ่อนศรี  จิตนารินทร์

ประธานอสม.บ้านม่วงคำ หมู่ 1 

086 - 1805171

2

นางสมหญิง   สุริยา

ประธานอสม.บ้านทุ่งพร้าว หมู่ 2 

081 - 6037488

3

นางทองสาย สุรินต๊ะ

ประธานอสม.บ้านผามวัว หมู่ 3 

087-4659617

4

นางโสพิศ     ใจต๊ะวงค์

ประธานอสม.บ้านสันมะเหม้า หมู่ 4 

085 - 8667479

5

นางขวัญพิมล ดวงดี

ประธานอสม.บ้านสันผักแค หมู่ 5 

06-5084861

6

นางศรีจันทร์  อินทจักร์  

ประธานอสม.บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ 6 

090 - 0538488

7

นางสุวิมล  บัวอินทร์

ประธานอสม.บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ 7 

083 - 5752326

8

นางสินศิริ เชื้อเมืองพาน

ประธานอสม.บ้านฝั่งตื้น หมู่ 8 

084-6122048

9

นางเวท หล้าคำ

ประธานอสม.บ้านสันต้นต้อง หมู่ 9 

090 - 2806515

10

นายบุญชื่น เชื้อเมืองพาน

ประธานอสม.บ้านสันขี้เบ้า หมู่ 10 

087-5450320

11

นางอัมพรรณ ใหม่แก้ว

ประธานอสม.บ้านสันปู่ย่า หมู่ 11 

087 - 7877858

12

นายสวัสดิ์     เชื้อเมืองพาน

ประธานอสม.บ้านร่องบอน หมู่ 12 

086 - 1347838

13

นางสายบัว  ศรีบุญเรือง

ประธานอสม.บ้านดงเจริญ หมู่ 13 

080 - 4991531

14

นางชนาภา   เชื้อเมืองพาน

ประธานอสม.บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ 14 

090 - 0564762

15

นางรุ่งนภา   ศรีสุขใส

ประธานอสม.บ้านวังชมภู หมู่ 15 

089 - 6559472

16

นางสมพิศ     ปันโยแก้ว

ประธานอสม.บ้านสันต้นผึ้งใหม่ หมู่ 16 

086 - 6581368

17

นางณิชา สุวรรณ

ประธานอสม.บ้านม่วงทอง หมู่ 17 

080-4637940