ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
1,961
ปีนี้
22,770
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
84,248
ไอพี ของคุณ
3.237.2.4

ฝ่ายปกครองตำบลม่วงคำ

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

1

นายสำราญ  เตจา

ผู้ใหญ่บ้านม่วงคำ  หมู่ 1

088-8065142

2

นายวัฒนา  ศรีธิเมืองใจ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

080-8597315

3

นางอ่อนศรี  จิตนารินทร์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

086-1805171

4

นายเจษฎา   สุริยา

ผู้ใหญ่บ้านทุ่งพร้าว  หมู่ 2

090-6716845

5

นายขวัญพล   เชื้อเมืองพาน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

082-7580685

6

นายศราวุธ เชื้อเมืองพาน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

094-6312478

7

นายสุรชัย   ซอนสุข

ผู้ใหญ่บ้านผามวัว  หมู่ 3

081 - 0276142

8

นายพนมชัย   สุภาคุณ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

089 - 7583822

9

นายถาวร    ปาสำลี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

087 - 1841030

10

นายนิรันดร์    มณีมูล

ผู้ใหญ่บ้านสันมะเหม้า  หมู่ 4

084-4808459      

11

นายสมิง สมศรี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

095-9528129

12

นางโสพิศ ใจต๊ะวงค์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

085-8667479

13

นายจักริน    ทองจินดา

ผู้ใหญ่บ้านสันผักแค  หมู่ 5

084 – 5988063

14

นายวิรัตน์   ปาสำสี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

085 – 0357550

15

นายคนึง  ราชคม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

16

นายไพรัช   ปกจะนะ

ผู้ใหญ่บ้านสันน้ำบ่อ  หมู่ 6

062 - 0415241

17

นายสิงห์ทอง มัฆวาล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

18

นายก้องหล้า   นามะยอม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

087 – 1894707

19

นายสมภพ   นิโรจน์

ผู้ใหญ่บ้านสันต้นผึ้ง  หมู่ 7

098 - 2974336

20

นายอดุลย์  ใจบุญ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

081-4738066

21

นายวินิต ปินตา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

22

นายรุ่งโรจน์   ราชคม

กำนันตำบลม่วงคำ

086-4244089

23

นายสะอาด   เชื้อเมืองพาน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

080 – 4925571

24

นายหาญประชา   สีตา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

094-8426503

25

นายวรวุฒิ วังเบอะ

ผู้ใหญ่บ้านสันต้นต้อง  หมู่ 9

095 - 6878425

26

นางเวท    หล้าคำ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

090 - 2806515

27

นายมูล ก๋าแก้ว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

081-1531472

28

นายอโนชาว์ ประดิษฐ์ภู่

ผู้ใหญ่บ้านสันขี้เบ้า  หมู่ 10

092-1909789

29

นางราตรี นางรัก

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

089-6377944

30

นายตุ๋ย  ปาริมา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

087-1747938

31

นายเกษม    ธรรมใจ

ผู้ใหญ่บ้านสันปู่ย่า  หมู่ 11

063 - 5180668

32

นางอัมพรรณ ใหม่แก้ว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

087-7877858

33

นายโชคชัย ใจจงกุล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

090-4680975

34

นายสำเริง  เตจ๊ะ

ผู้ใหญ่บ้านร่องบอน หมู่ที่ 12

062-9208096

35

นายสมบัติ  วังมูล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

063-8439876

36

นายสมชาย  ราชคม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

083-7245507

37

นายก้าน พรมแก้ว

ผู้ใหญ่บ้านดงเจริญ หมู่ 13

084-485224

38

นายประสิทธิ์ ธรรมขันธ์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

082-0943259

39

นายยอด คำปา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

40

นายวีรชาติ   เตจ๊ะน้อย

ผู้ใหญ่บ้านสันผักแคใหม่  หมู่ 14

081 - 9936534

41

นายประเสริฐ   อุโมงค์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

084 - 3808483

42

นายเมฆ   มัฆวาล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

062 – 9511606

43

นายเกษม    เชื้อเมืองพาน

ผู้ใหญ่บ้านวังชมภู  หมู่ 15

083 – 0900807

44

นายดำรง   ชัยชมภู

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

083-0701506

45

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

46

นายอภิชาติ    นิโรจน์

ผู้ใหญ่บ้านสันต้นผึ้งใหม่  หมู่ 16

080 - 0332504

47

นายสมหวัง    คำแปง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

081 - 0322758

48

นายสมสิทธิ์   ราชคม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

086 – 9101586

49

นายสมบัติ    วงค์แก้ว

ผู้ใหญ่บ้านม่วงทอง  หมู่ 17

085 - 0337846

50

นายสุรินทร์    ฉลองชัย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

081 - 7469314

51

นายศิวรัตน์    แก้วคำอ้าย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

083 - 7602994

52

นายธงศักดิ์  อ้ายสุข

แพทย์ประจำตำบล  

064-8650076

53

นายอำนวย วงค์รัตน์

ผรส.

098-8491359

54

นายศักดิ์สมบูรณ์ ปาสำลี

สารวัตรกำนันตำบลม่วงคำ ม.14

086-9243452

55

นายสมบูรณ์ นาซ้าย

สารวัตรกำนันตำบลม่วงคำ ม.8

089-4332963