ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
1,176
เดือนที่แล้ว
1,227
ปีนี้
2,403
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
39,044
ไอพี ของคุณ
3.230.148.211
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ฝ่ายปกครองตำบลม่วงคำ

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

1

นายสำราญ  เตจา

ผู้ใหญ่บ้านม่วงคำ  หมู่ 1

088 - 8065142

2

นายวัฒนา  ศรีธิเมืองใจ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

080 - 8597315

3

นางอ่อนศรี  จิตนารินทร์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

086 - 1805171

4

นายเจษฎา   สุริยา

ผู้ใหญ่บ้านทุ่งพร้าว  หมู่ 2

090 - 6716845

5

นายขวัญพล   เชื้อเมืองพาน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

082 -7580685

6

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

7

นายสุรชัย   ซอนสุข

ผู้ใหญ่บ้านผามวัว  หมู่ 3

081 - 0276142

8

นายพนมชัย   สุภาคุณ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

089 - 7583822

9

นายถาวร    ปาสำลี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

087 - 1841030

10

นายนิรันดร์    มณีมูล

ผู้ใหญ่บ้านสันมะเหม้า  หมู่ 4

062 - 0291565

11

นายพงษ์เทพ   เชื้อเมืองพาน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

089 - 7017199

12

นายนเรนทร์   บุญเลิศ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

086 - 1840187

13

นายจักริน    ทองจินดา

ผู้ใหญ่บ้านสันผักแค  หมู่ 5

084 – 5988063

14

นายวิรัตน์   ปาสำสี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

085 – 0357550

15

นายชาญชัย  คำปัน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

081 - 6727060

16

นายไพรัช   ปกจะนะ

ผู้ใหญ่บ้านสันน้ำบ่อ  หมู่ 6

062 - 0415241

17

นายบุญหลี   มีทรัพย์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

093 - 2618467

18

นายก้องหล้า   นามะยอม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

087 – 1894707

19

นายสมภพ   นิโรจน์

ผู้ใหญ่บ้านสันต้นผึ้ง  หมู่ 7

098 - 2974336

20

นายสุชาติ  จะแรบรัมย์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

086- 1909968

21

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

22

นายรุ่งโรจน์   ราชคม

กำนันตำบลม่วงคำ

081 - 4738039

23

นายสะอาด   เชื้อเมืองพาน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

080 – 4925571

24

นายหาญประชา   สีตา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

094 - 8426503

25

นายศักดิ์สมบูรณ์  ปาสำลี

สารวัตรกำนันตำบลม่วงคำ

086 - 9243452

26

นายสมบูรณ์  นาซ้าย

สารวัตรกำนันตำบลม่วงคำ

089 – 4332963

27

นายวรวุฒิ  วังเบอะ

ผู้ใหญ่บ้านสันต้นต้อง  หมู่ 9

095 - 6878425

28

นางเวท    หล้าคำ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

090 - 2806515

29

นายมูล ก๋าแก้ว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

081 - 1531472

30

นายสีมา    เตจ๊ะ

ผู้ใหญ่บ้านสันขี้เบ้า  หมู่ 10

084 - 1720424

31

นายมอญ   อารีย์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

084 - 8104548

32

นายศุภชัย   คำอ้อย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

083 - 7659509

33

นายเกษม    ธรรมใจ

ผู้ใหญ่บ้านสันปู่ย่า  หมู่ 11

063 - 5180668

34

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

35

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

36

นายสำเริง  เตจ๊ะ

ผู้ใหญ่บ้านร่องบอน หมู่ที่ 12

062-9208096

37

นายสมบัติ  วังมูล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

063-8439876

38

นายสมชาย  ราชคม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

083-7245507

39

นายก้าน พรมแก้ว

ผู้ใหญ่บ้านดงเจริญ หมู่ 13

084-485224

40

นายประสิทธิ์ ธรรมขันธ์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

082-0943259

41

นายยอด คำปา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

42

นายวีรชาติ   เตจ๊ะน้อย

ผู้ใหญ่บ้านสันผักแคใหม่  หมู่ 14

081 - 9936534

43

นายประเสริฐ   อุโมงค์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

084 - 3808483

44

นายเมฆ   มัฆวาล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

062 – 9511606

45

นายเกษม    เชื้อเมืองพาน

ผู้ใหญ่บ้านวังชมภู  หมู่ 15

083 – 0900807

46

นายดำรง   ชัยชมภู

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

083 - 0701506

47

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

48

นายอภิชาติ    นิโรจน์

ผู้ใหญ่บ้านสันต้นผึ้งใหม่  หมู่ 16

080 - 0332504

49

นายสมหวัง    คำแปง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

081 - 0322758

50

นายสมสิทธิ์   ราชคม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

086 – 9101586

51

นายสมบัติ    วงค์แก้ว

ผู้ใหญ่บ้านม่วงทอง  หมู่ 17

085 - 0337846

52

นายสุรินทร์    ฉลองชัย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

081 - 7469314

53

นายศิวรัตน์    แก้วคำอ้าย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

083 - 7602994

54

นายธงศักดิ์  อ้ายสุข

แพทย์ประจำตำบล  

064 - 8650076