ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
426
เดือนนี้
875
เดือนที่แล้ว
4,096
ปีนี้
24,612
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
119,766
ไอพี ของคุณ
3.237.27.159

ฝ่ายปกครองตำบลม่วงคำ

 

ฝ่ายปกครองตำบลม่วงคำ 

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

นายรุ่งโรจน์   ราชคม

กำนันตำบลม่วงคำ

นายนิรุต ตันเปี้ย

แพทย์ประจำตำบล  

นายสมบูรณ์  นาซ้าย

สารวัตรกำนันตำบลม่วงคำ ม.8

นางสาวกนกวรรณ  แก้วโน

สารวัตรกำนันตำบลม่วงคำ ม.7

นายธน  จุมปู

ผรส.

นายสำราญ   เตจา

ผู้ใหญ่บ้านม่วงคำ หมู่ 1

นายวัฒนา   ศรีธิเมืองใจ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นางอ่อนศรี   จิตนารินทร์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายเจษฎา   สุริยา

ผู้ใหญ่บ้านทุ่งพร้าว  หมู่ 2

นายขวัญพล   เชื้อเมืองพาน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายจันทร์  ใจวงค์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายกลกาล  ปาสำลี

ผู้ใหญ่บ้านผามวัว  หมู่ 3

นายยงยุทธ์   แสนศิริ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายสิรดนัย  ปาสำลี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายนิรันดร์  มณีมูล

ผู้ใหญ่บ้านผามวัว  หมู่ 4

นางโสพิศ  ใจต๊ะวงค์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายสมิง  สมศรี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายคะนึง  ราชคมน์

ผู้ใหญ่บ้านสันผักแค  หมู่ 5

นายชาญณรงค์  ตาจุ่ม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นางขวัญภิมณ  ดวงดี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายไพรัช   ปกจะนะ

ผู้ใหญ่บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ 6

นายก้องหล้า  นามะยอม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายสิงทอง  มัฆวาฬ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายสมภพ  นิโรจน์

ผู้ใหญ่บ้านสันต้นผึ้ง  หมู่ 7

นายอดุลย์  ใจบุญ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายวินิต  ปินตา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายหาญประชา  สีตา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

นายสะอาด  เชื้อเมืองพาน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

นายวรวุฒิ    วังเบอะ

ผู้ใหญ่บ้านสันต้นต้อง  หมู่ 9

นายมูล  ก๋าแก้ว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นางเวท  หล้าคำ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายอโนเชาว์  ภูประดิษฐ์

ผู้ใหญ่บ้านสันขี้เบ้า  หมู่ 10

นางราตรี  นางรัก

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายตุ่ย  ปาริมา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายเกษม ธรรมใจ

ผู้ใหญ่บ้านสันปู่ย่า  หมู่ 11

นางอำพรรณ  ใหม่แก้ว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายโชคชัย  ใจจงกุล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

นายสำเริง   เต๋จ๊ะ

ผู้ใหญ่บ้านร่องบอน หมู่ 12

นายบุญเทียม นนทมาลย์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายสมชาย  ราชคม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายก้าน  พรมแก้ว

ผู้ใหญ่บ้านดงเจริญ  หมู่ 13

นายประสิทธิ์  ธรรมขันธ์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายสมศักดิ์  อินโน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายวีรชาติ   เตจ๊ะน้อย

ผู้ใหญ่บ้านสันผักแคใหม่  หมู่ 14

นายประเสริฐ   อุโมงค์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายเมฆ  มัฆวาฬ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายเกษม    เชื้อเมืองพาน

ผู้ใหญ่บ้านวังชมภู  หมู่ 15

นายสมาน  อินโน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายดำรง  ชัยชมภู

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายอภิชาต  นิโรจน์

ผู้ใหญ่บ้านสันต้นผึ้งใหม่  หมู่ 16

นายสมสิทธิ์  ราชคม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายสมหวัง  ใจแปง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายสมบัติ    วงค์แก้ว

ผู้ใหญ่บ้านม่วงทอง  หมู่ 17

นายอนันต์  ตันแก้ว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายศิวรัตน์    แก้วคำอ้าย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน