ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
426
เดือนนี้
875
เดือนที่แล้ว
4,096
ปีนี้
24,612
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
119,766
ไอพี ของคุณ
3.237.27.159

ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 ก.ย. 2565
2ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปี พ.ศ.256615 ก.ย. 2565
3ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.256210 มิ.ย. 2565
4ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ.256210 มิ.ย. 2565
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25654 พ.ย. 2564
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25643 ก.ย. 2563
7ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256327 ก.ย. 2562
8ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 (แก้ไข)5 มิ.ย. 2562
9ข้อบัญญัติ หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.25622 เม.ย. 2562
10ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25626 มี.ค. 2562
11ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256217 ก.ย. 2561
12ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)14 ก.ย. 2561
13ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256127 ก.ย. 2560

1