ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
1,047
เดือนที่แล้ว
1,971
ปีนี้
9,431
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
104,585
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113

ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25654 พ.ย. 2564
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25643 ก.ย. 2563
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256327 ก.ย. 2562
4ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 (แก้ไข)5 มิ.ย. 2562
5ข้อบัญญัติ หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.25622 เม.ย. 2562
6ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25626 มี.ค. 2562
7ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256217 ก.ย. 2561
8ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)14 ก.ย. 2561
9ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256127 ก.ย. 2560

1