ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
1,961
ปีนี้
22,770
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
84,248
ไอพี ของคุณ
3.237.2.4

ลำดับรายการวันที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25643 ก.ย. 2563
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256327 ก.ย. 2562
3ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 (แก้ไข)5 มิ.ย. 2562
4ข้อบัญญัติ หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.25622 เม.ย. 2562
5ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25626 มี.ค. 2562
6ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256217 ก.ย. 2561
7ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)14 ก.ย. 2561
8ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256127 ก.ย. 2560

1