ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
63
เดือนที่แล้ว
1,982
ปีนี้
12,514
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
107,668
ไอพี ของคุณ
44.192.47.87

ลำดับรายการวันที่
1การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ต.ค. 2564
2การขอใบรับรองก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา321 ต.ค. 2564
3การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด1 ต.ค. 2564
4การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เดิน200ตารางเมตร1 ต.ค. 2564
5การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ต.ค. 2564
6การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 ต.ค. 2564
7การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 211 ต.ค. 2564
8การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา211 ต.ค. 2564
9การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร1 ต.ค. 2564
10การจดทะเบียนพาณิช(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (2)1 ต.ค. 2564
11การจดทะเบียนพาณิช(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา1 ต.ค. 2564
12การจดทะเบียนพาณิช(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา1 ต.ค. 2564
13การรับชำระภาาษีป้าย1 ต.ค. 2564
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 ต.ค. 2564
15จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร1 ต.ค. 2564
16คู่มือสำหรับบริการประชาชน กองช่าง14 มี.ค. 2561
17คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน15 ก.พ. 2561
18คู่มือสำหรับบริการประชาชน กองคลัง7 ก.พ. 2561
19แนวทางป้องกันโรคติดต่อในเด็ก7 ก.พ. 2561
20สถานการณ์เด็กจมน้ำ7 ก.พ. 2561

12  >> >|