ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก







333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
1,047
เดือนที่แล้ว
1,971
ปีนี้
9,431
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
104,585
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคืการบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติ20 มี.ค. 2562
2รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 18 ตุลาคม 256118 ต.ค. 2561
3รายงานประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 6 กันยายน 25616 ก.ย. 2561
4ขั้นตอนการชำระภาษี3 ก.ย. 2561
5ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์3 ก.ย. 2561
6รายงานประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 17 กรกฎาคม 256117 ก.ค. 2561
7รายงานประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 26 มิถุนายน 256026 มิ.ย. 2561
8รายการประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 26 เมษายน 256126 เม.ย. 2561
9ประชุมประชาคมขอความเห็นชอบขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองฮ่าง10 เม.ย. 2561
10พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25409 เม.ย. 2561
11การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี20 มี.ค. 2561
12รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบลม่วงคำ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 25615 ก.พ. 2561
13ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ปี พ.ศ.25619 ม.ค. 2561
14ขั้นตอนการปฏิบัติงาน19 ก.ย. 2560
15กฎหมาย มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4)15 ส.ค. 2560
16สถานที่ติดต่อ มาตรา 7(3)15 ส.ค. 2560
17อำนาจหน้าที่ มาตรา 7(2)15 ส.ค. 2560
18ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 7(1)15 ส.ค. 2560
19ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ15 ส.ค. 2560
20คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ15 ส.ค. 2560

12  >> >|