ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,529
เดือนที่แล้ว
2,271
ปีนี้
1,529
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
96,683
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)30 ก.ย. 2564
2แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2561)เพิ่มเติม "ครั้งที่ 13"14 ก.ย. 2564
3แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 115 ส.ค. 2564
4แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 125 ส.ค. 2564
5แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 911 มิ.ย. 2564
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม "ครั้งที่ 11"1 มิ.ย. 2564
7แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 16 พ.ค. 2564
8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 822 เม.ย. 2564
9แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม "ครั้งที่ 10"22 เม.ย. 2564
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม "ครั้งที่ 9"18 ม.ค. 2564
11แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 824 ธ.ค. 2563
12แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 724 ธ.ค. 2563
13แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 710 ก.ย. 2563
14แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 624 ก.ค. 2563
15แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่513 มิ.ย. 2563
16แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่513 มิ.ย. 2563
17แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม "ครั้งที่4"6 ก.พ. 2563
18แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง "ครั้งที่ 4"6 ก.พ. 2563
19แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม(ฉบับที่3)27 พ.ย. 2562
20แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)16 ก.ย. 2562

12  >> >|