ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
903
เดือนที่แล้ว
3,516
ปีนี้
16,870
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
112,024
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/25656 ก.ค. 2565
2แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งทื่ 16/25656 ก.ค. 2565
3แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/25666 ก.ค. 2565
4แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/25666 ก.ค. 2565
5แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 155 เม.ย. 2565
6แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 143 ก.พ. 2565
7แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)30 ก.ย. 2564
8แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2561)เพิ่มเติม "ครั้งที่ 13"14 ก.ย. 2564
9แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 115 ส.ค. 2564
10แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 125 ส.ค. 2564
11แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 911 มิ.ย. 2564
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม "ครั้งที่ 11"1 มิ.ย. 2564
13แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 16 พ.ค. 2564
14แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 822 เม.ย. 2564
15แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม "ครั้งที่ 10"22 เม.ย. 2564
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม "ครั้งที่ 9"18 ม.ค. 2564
17แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 824 ธ.ค. 2563
18แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 724 ธ.ค. 2563
19แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 710 ก.ย. 2563
20แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 624 ก.ค. 2563

12  >> >|