ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
ปลัด

สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
462
เดือนที่แล้ว
1,339
ปีนี้
10,257
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
46,898
ไอพี ของคุณ
3.235.22.210
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่513 มิ.ย. 2563
2แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่513 มิ.ย. 2563
3แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง "ครั้งที่ 4"6 ก.พ. 2563
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม "ครั้งที่4"6 ก.พ. 2563
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม(ฉบับที่3)27 พ.ย. 2562
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)16 ก.ย. 2562
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)15 มิ.ย. 2562
8แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)9 เม.ย. 2562
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)22 ม.ค. 2562
10แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8)2 พ.ย. 2561
11แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)6 ก.ย. 2561
12แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)31 ส.ค. 2561
13แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)23 ก.ค. 2561
14แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)30 เม.ย. 2561
15แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)14 ก.พ. 2561
16แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)20 ต.ค. 2560
17แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)30 มิ.ย. 2560
18แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ31 ต.ค. 2559
19แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 31 ต.ค. 2559

1