ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
1,961
ปีนี้
22,770
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
84,248
ไอพี ของคุณ
3.237.2.4

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รอบ 6 เดือน )5 เม.ย. 2564
2รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256324 ธ.ค. 2563
3รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25626 ก.พ. 2563
4รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256121 มิ.ย. 2562
5รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือน เมษายน - กั2 พ.ย. 2561
6สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 ก.ย. 2561
7การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)30 เม.ย. 2561
8หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความโปร่งใส15 ก.พ. 2561
9สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256019 ต.ค. 2560
10หนังสือรับรอง การไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 256018 ต.ค. 2560
11สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25606 ต.ค. 2560

1