ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
ปลัด

สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
462
เดือนที่แล้ว
1,339
ปีนี้
10,257
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
46,898
ไอพี ของคุณ
3.235.22.210
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25626 ก.พ. 2563
2รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256121 มิ.ย. 2562
3รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือน เมษายน - กั2 พ.ย. 2561
4สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 ก.ย. 2561
5การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)30 เม.ย. 2561
6หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความโปร่งใส15 ก.พ. 2561
7สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256019 ต.ค. 2560
8หนังสือรับรอง การไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 256018 ต.ค. 2560
9สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25606 ต.ค. 2560

1