ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
756
เดือนที่แล้ว
1,948
ปีนี้
756
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
37,397
ไอพี ของคุณ
3.233.219.101
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256121 มิ.ย. 2562
2รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือน เมษายน - กั2 พ.ย. 2561
3สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 ก.ย. 2561
4การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)30 เม.ย. 2561
5หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความโปร่งใส15 ก.พ. 2561
6สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256019 ต.ค. 2560
7หนังสือรับรอง การไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 256018 ต.ค. 2560
8สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25606 ต.ค. 2560

1