ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
903
เดือนที่แล้ว
3,516
ปีนี้
16,870
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
112,024
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180

ลำดับรายการวันที่
1รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(E-PlanNACC) รอบ 6 เดือน(1ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 เม.ย. 2565
2รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25657 ม.ค. 2565
3รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564 ดำเนินการปรับปรุ่งและพัฒนาในงบประมาณ พ.ศ.25657 ม.ค. 2565
4รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(E-PlanNACC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644 ต.ค. 2564
5รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 ส.ค. 2564
6รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(E-PlanNACC)รอบ6เดือน (ตุลาคม2563-มีนาคม2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25645 เม.ย. 2564
7รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.256319 ต.ค. 2563
8รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (E-PlanNACC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 ต.ค. 2563
9รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. รอบ 6 เดือน13 เม.ย. 2563
10รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. 25627 ต.ค. 2562
11รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปปช.25627 ต.ค. 2562
12รายงานผลการวิเคราะห์ ITA 256218 ต.ค. 2562
13รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปปช.(E-planNACC) ประจำปีพ.ศ.25624 เม.ย. 2562
14รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปปช.(E-planNACC) ประจำปีพ.ศ.25614 ต.ค. 2561
15สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256130 ก.ย. 2561

1