ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,529
เดือนที่แล้ว
2,271
ปีนี้
1,529
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
96,683
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227

ลำดับรายการวันที่
1รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(E-PlanNACC)รอบ6เดือน (ตุลาคม2563-มีนาคม2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25645 เม.ย. 2564
2รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.256319 ต.ค. 2563
3รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (E-PlanNACC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 ต.ค. 2563
4รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. รอบ 6 เดือน13 เม.ย. 2563
5รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. 25627 ต.ค. 2562
6รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปปช.25627 ต.ค. 2562
7รายงานผลการวิเคราะห์ ITA 256218 ต.ค. 2562
8รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปปช.(E-planNACC) ประจำปีพ.ศ.25624 เม.ย. 2562
9รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปปช.(E-planNACC) ประจำปีพ.ศ.25614 ต.ค. 2561
10สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256130 ก.ย. 2561

1