ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
1,961
ปีนี้
22,770
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
84,248
ไอพี ของคุณ
3.237.2.4

ลำดับรายการวันที่
1การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 5 ม.ค. 2564
2งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633 พ.ย. 2563
3งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256218 ต.ค. 2562
4รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 256125 ก.พ. 2562
5งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256129 ต.ค. 2561
6งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256025 ต.ค. 2560
7 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255928 ต.ค. 2559

1