ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
63
เดือนที่แล้ว
1,982
ปีนี้
12,514
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
107,668
ไอพี ของคุณ
44.192.47.87

ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารงานบุคคล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)1 เม.ย. 2565
2รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25647 ต.ค. 2564
3ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)4 พ.ย. 2563
4ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563)7 ต.ค. 2563
5ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)5 ต.ค. 2563
6รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256330 ก.ย. 2563
7ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)22 เม.ย. 2563
8ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)13 เม.ย. 2563
9ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)10 เม.ย. 2563
10รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256230 ก.ย. 2562

1