ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
1,047
เดือนที่แล้ว
1,971
ปีนี้
9,431
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
104,585
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113

ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างของ อบต.16 ต.ค. 2561
2มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา16 ต.ค. 2561
3เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย16 ต.ค. 2561
4นายช่างสำรวจ16 ต.ค. 2561
5นายช่างโยธา16 ต.ค. 2561
6เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้16 ต.ค. 2561
7เจ้าพนักงานพัสดุ16 ต.ค. 2561
8เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี16 ต.ค. 2561
9เจ้าพนักงานธุรการ16 ต.ค. 2561
10นักวิชาการศึกษา16 ต.ค. 2561
11วิศวกรโยธา16 ต.ค. 2561
12นักวิชาการตรวจสอบภายใน16 ต.ค. 2561
13นักวิชาการพัสดุ16 ต.ค. 2561
14นักวิเคราะห์นโยบายและแผน16 ต.ค. 2561
15นักทรัพยากรบุคคล16 ต.ค. 2561
16นักบริหารงานการศึกษา16 ต.ค. 2561
17นักบริหารงานช่าง16 ต.ค. 2561
18นักบริหารงานการคลัง16 ต.ค. 2561
19นักบริหารงานทั่วไป16 ต.ค. 2561
20นักบริหารงานท้องถิ่น16 ต.ค. 2561

1