ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
ปลัด

สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
1,339
ปีนี้
10,444
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
47,085
ไอพี ของคุณ
3.236.15.142
ลำดับรายการวันที่
1นักบริหารงานท้องถิ่น16 ต.ค. 2561
2นักบริหารงานทั่วไป16 ต.ค. 2561
3นักบริหารงานการคลัง16 ต.ค. 2561
4นักบริหารงานช่าง16 ต.ค. 2561
5นักบริหารงานการศึกษา16 ต.ค. 2561
6นักทรัพยากรบุคคล16 ต.ค. 2561
7นักวิเคราะห์นโยบายและแผน16 ต.ค. 2561
8นักวิชาการพัสดุ16 ต.ค. 2561
9นักวิชาการตรวจสอบภายใน16 ต.ค. 2561
10วิศวกรโยธา16 ต.ค. 2561
11นักวิชาการศึกษา16 ต.ค. 2561
12เจ้าพนักงานธุรการ16 ต.ค. 2561
13เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี16 ต.ค. 2561
14เจ้าพนักงานพัสดุ16 ต.ค. 2561
15เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้16 ต.ค. 2561
16นายช่างโยธา16 ต.ค. 2561
17นายช่างสำรวจ16 ต.ค. 2561
18เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย16 ต.ค. 2561
19มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา16 ต.ค. 2561
20มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างของ อบต.16 ต.ค. 2561

1