ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
426
เดือนนี้
875
เดือนที่แล้ว
4,096
ปีนี้
24,612
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
119,766
ไอพี ของคุณ
3.237.27.159

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการพัฒนาและการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน21 ต.ค. 2562
2แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)21 ต.ค. 2562
3ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน2 ต.ค. 2562
4ประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลม่วงคำ ประจำปี 256226 ก.ย. 2562
5ไฟป่าและหมอกควัน21 พ.ย. 2561
6ร่วมใจลดโลกร้อนด้วยการปั่นจักรยาน21 พ.ย. 2561
7วิธีป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนและบ้านเรือน21 พ.ย. 2561
8รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม 22 ต.ค. 2561
9รางวัลการจัดการที่ดี22 ต.ค. 2561

1