ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
ปลัด

สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
247
เดือนที่แล้ว
1,339
ปีนี้
10,042
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
46,683
ไอพี ของคุณ
3.233.229.90
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ลำดับรายการวันที่
1แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)21 ต.ค. 2562
2คู่มือการพัฒนาและการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน21 ต.ค. 2562
3ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน2 ต.ค. 2562
4ประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลม่วงคำ ประจำปี 256226 ก.ย. 2562
5วิธีป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนและบ้านเรือน21 พ.ย. 2561
6ร่วมใจลดโลกร้อนด้วยการปั่นจักรยาน21 พ.ย. 2561
7ไฟป่าและหมอกควัน21 พ.ย. 2561
8รางวัลการจัดการที่ดี22 ต.ค. 2561
9รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม 22 ต.ค. 2561

1