ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
903
เดือนที่แล้ว
3,516
ปีนี้
16,870
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
112,024
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ8 มิ.ย. 2565
2คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล8 มิ.ย. 2565
3คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)8 มิ.ย. 2565
4คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน8 มิ.ย. 2565
5คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง8 มิ.ย. 2565
6คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25658 มิ.ย. 2565
7คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง8 มิ.ย. 2565
8คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ8 มิ.ย. 2565
9คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25658 มิ.ย. 2565
10คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.8 มิ.ย. 2565
11คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25658 มิ.ย. 2565
12คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25658 มิ.ย. 2565
13ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฎิบัติ ตำแหน่งประเภทวิชาการ24 มิ.ย. 2565
14ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร 24 มิ.ย. 2565
15คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256513 มิ.ย. 2565
16คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.256513 มิ.ย. 2565
17ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕28 ม.ค. 2565
18คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ (ที่73/2565)28 ม.ค. 2565
19คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ10 ม.ค. 2565
20คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทนด้านการพัฒนา10 ม.ค. 2565

123  >> >|