ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
4,329
เดือนที่แล้ว
5,056
ปีนี้
33,122
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
128,276
ไอพี ของคุณ
3.235.180.193

No gift policy

แบบสำรวจความคิดเห็น

-:- ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-:- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการงานประเพณีลอยกระทง 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-:- ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัเชียงราย ประจำปี 2565 
-:- รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 
-:- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2565  
-:- ส่งสำเนารายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 /2565 ครั้งที่ 2 
-:- ส่งสำเนารายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 /2565 ครั้งที่ 1 
-:- ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 

ลงพื้นที่ร่วมสำรวจ งานถมดิน รพ.พาน เพื่อสร้างลานจอดรถของ รพ.พาน
การประชุมเครือข่ายผู้สูงอายุอำเภอพาน
นายรพีพงศ์ เนติขันทิพย์ รองปลัด อบต.ม่วงคำ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ
กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธงและเต้นออกกำลังกาย
ลงพื้นที่ออกสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดเชียงราย เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม และการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ภาพบรรยากาศ งานลอยกระทง ตำบลม่วงคำ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 
-:- ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พน้อมบ่อพัก บ้านผามวัว หมู่ที่ 3 (หอพ่อบ้าน) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นต้อง หมู่ที่ 9 ซอย 14 ตำบลม่ว 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงทอง หมู่ที่ 17 ซอย 5 ตำบลม่วงคำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15 ตำบล 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน รหัสสายทาง ชร.2007 บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านสันต้นผึ้ง ห 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมไหล่ทาง(ถนนสายหลัก) บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15 ตำบลม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่งตื้น หมู่ที่ 8 ซ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันปู่ย่า หฒุ่ที่ 11 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านสันปู่ย่า หมู่ที่ 11 ตำบลม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเลียบถนนสายหลัก บ้านฝุ่งตื้น ห 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
-:- ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ) 
-:- ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ) 
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ 
-:- ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน รหัสสายทาง ชร.2007 บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ซอย2 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก เลียบถนนสายหลัก บ้านฝุ่งตื้น หมู่ที่ 8 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านผามวัว หมู่ที่ 3 (ทางไปบ้านสันน้ำบ่อ) 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก บ้านผามวัว หมู่ที่3 (หอพ่อบ้าน) 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14 (ถนนสายกลาง) 

ศาลเจ้าจี้กงหน่ำพิ้งฮง
  วัดพระธาตุจอมแจ้ง
  ถ้ำผายาว

  -:- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 
  -:- ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  -:- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"  
  -:- รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม 
  -:- ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  -:-  ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  -:- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทตำบลการประกวดการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการ " พานสะอาด " ประจำปี 2561 
  -:- กิจกรรมทางสังคมดีเด่น 
  -:- ผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 

     ร้องเรียน ร้องทุกข์   แบบสำรวจความพึงพอใจ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.ม่วงคำ   เช็คอีเมล   คู่มือประชาชน   ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ   ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์   ระบบ EGP      กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   กรมสรรพากร   กรมบัญชีกลาง   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT   คลังข่าวมหาดไทย   กรมจัดหางาน   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   กระทรวงมหาดไทย   จังหวัดเชียงราย      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย