ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,709
ปีนี้
31,405
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
92,883
ไอพี ของคุณ
52.205.167.104

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการ ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256410 ส.ค. 2564
2รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 ธ.ค. 2563
3รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563(6เดือน)2 เม.ย. 2563
4รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการจัดการงบประมาณขององคืกรป17 เม.ย. 2563
5 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256227 ธ.ค. 2562
6รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน30 เม.ย. 2562
7 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 25612 พ.ย. 2561
8รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256116 ต.ค. 2561

1