ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
63
เดือนที่แล้ว
1,982
ปีนี้
12,514
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
107,668
ไอพี ของคุณ
44.192.47.87

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256410 ม.ค. 2565
2รายงานผลการ ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256410 ส.ค. 2564
3รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 ธ.ค. 2563
4รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563(6เดือน)2 เม.ย. 2563
5รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการจัดการงบประมาณขององคืกรป17 เม.ย. 2563
6 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256227 ธ.ค. 2562
7รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน30 เม.ย. 2562
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 25612 พ.ย. 2561
9รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256116 ต.ค. 2561

1