ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
1,961
ปีนี้
22,770
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
84,248
ไอพี ของคุณ
3.237.2.4

มอบอาหารกลางวันให้เด็กในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

มอบอาหารกลางวันให้เด็กในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ (ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19) ตั้งแต่ 19 เมษายน 64 - 13 มิถุนายน 64

19 เมษายน 2564

โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ในวันศุกร์ ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรปฐมวัยที่เหมาะสม

09 เมษายน 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

23 มีนาคม 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็ก 3 ปีได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระหว่างผู้ปกครองและครู

23 มีนาคม 2564

โครงการเพาะเมล็ดผัก,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

19 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการเพาะเมล็ดผัก โดยใช้ขวดน้ำเหลือใช้ มาทำเป็นกระถางปลูกผัก เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

19 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

10 กันยายน 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ ได้พาเด็กๆไปทัศนศึกษา ที่วัดห้วยทรายขาว บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว และวัดร้องหลอด

10 กันยายน 2563

ครู ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงคำร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ศพด.ต.ม่วงคำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 1ก.ค.63,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
01 กรกฎาคม 2563

ร่วมแสดงบนเวทีงานพ่อขุนเม็งราย,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
16 มิถุนายน 2563

มอบอาหารกลางวันให้เด็กในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

มอบอาหารกลางวันให้เด็กในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ (ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค- 19) ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 63 - 30 มิถุนายน 63

05 พฤษภาคม 2563

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
28 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
24 ธันวาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)