ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,529
เดือนที่แล้ว
2,271
ปีนี้
1,529
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
96,683
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227

1
วันนี้ ออกกำลังกายตอนเช้า ปั้นดินน้ำมัน และปลูกผัก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และ การสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และฝึกสมาธิของเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
25 มกราคม 2565

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลพาน เข้ามาตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
19 มกราคม 2565

อาหารกลางวัน เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมนูวันนี้ ต้มจืดวุ้นเส้น ผลไม้ เป็นพุทรานมสด,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
18 มกราคม 2565

กิจกรรมระบายสี เพื่อส่งเสริม จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความภาคภูมิใจให้เด็กๆ ขอขอบคุณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงคำทุกท่าน ที่ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
18 มกราคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ ขอขอบพระคุณผู้อุปการะคุณที่ให้การสนับสนุน ขนม ของรางวัลให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกท่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ ขอขอบพระคุณผู้อุปการะคุณที่ให้การสนับสนุน ขนม ของรางวัลให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกท่าน รวมถึง สถานศึกษาในตำบลม่วงคำ
ทั้งนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุข สวัสดี มั่งมีศรีสุข ทุกท่าน

 

11 มกราคม 2565

 กิจกรรม เพื่ออนาคตของชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
20 ธันวาคม 2564

ศพด.ตำบลม่วงคำ ขอขอบคุณผู้ปกครอง น้องต้องมนต์ ที่มอบขนม นมให้เด็กๆเนื่องในวันเกิดครบ 1 ขวบเต็ม,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
14 ธันวาคม 2564

ยาที่ดีวิเศษที่สุด คือการส่งเสริมสุขภาพ ให้แข็งแรง ด้วยตัวเราเอง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
13 ธันวาคม 2564

กิจกรรมยามเช้า ของเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
07 ธันวาคม 2564

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง  ศพด.ม่วงคำได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก เจ้าหน้าที่กองการศึกษา อบต.ม่วงคำ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
19 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ ได้ทำความสะอาดศูนย์ฯ ห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน ของเลนเด็กๆ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ จำนวน 3 วัน คือ 3 - 5 พฤศจิกายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
04 พฤศจิกายน 2564

มอบอาหารกลางวันให้เด็กในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

มอบอาหารกลางวันให้เด็กในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ (ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19) ตั้งแต่ 19 เมษายน 64 - 13 มิถุนายน 64

19 เมษายน 2564

โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ในวันศุกร์ ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรปฐมวัยที่เหมาะสม

09 เมษายน 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

23 มีนาคม 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงคำ เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็ก 3 ปีได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระหว่างผู้ปกครองและครู

23 มีนาคม 2564

โครงการเพาะเมล็ดผัก,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

19 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการเพาะเมล็ดผัก โดยใช้ขวดน้ำเหลือใช้ มาทำเป็นกระถางปลูกผัก เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

19 กุมภาพันธ์ 2564

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (21 รายการ)