ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

ปลัด

สายตรงท่านนายก


333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
53,286
ปีที่แล้ว
35,719
ทั้งหมด
184,159
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

No gift policy

แบบสำรวจความคิดเห็น

-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 
-:- รายงานผลการดำเนินงานของ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ประจำปี 2566 กิจกรรมบิณฑบาตแก้จน 
-:- กลุ่มเสี่ยงเรียงลำดับตามความเสี่ยงที่พบอุบัติการเสียชีวิตที่ต้องคัดกรอง CXR ทุกรายดังนี้ 
-:- ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- รายงานผลการดำเนินงานของ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ประจำปี 2566 
-:- ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 
-:- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 
-:- ประกาศ...เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการรับซอง คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาผล สำหรับการสอบราคาโครงการงานถมดินปรับ เกลี่ยเรียบด้วยดินลูกรัง หรือดินภูเขา โรงพยาบาล 
-:- ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำ 2566 รับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาหลักสูตร "ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง"
ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทำการเกษตร
จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพและงานวิจัย
เข้าร่วมพีธีมอบเครื่องแบบ และกระบองไฟ ให้แก่ อปพร ต.ม่วงคำ
ลงพื้นที่ร่วมกันจับงู บ้านม่วงคำ ม.1 ร่วมกับกู้ภัยพานดำเนินการเอาไปปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ ม.14 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๓ (จากสะพานทาง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ หมู่ที่ 8 บ้านฝั 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  
-:- ราคากลางจัดจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 14 (จุดทางเข้าบ้านสวน 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันผักแคใหม่ ตำบลม่ว 
-:- ประกาศขายทอดพัสดุ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 14 (จุดทางเข้าบ้านส่วน น 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 13 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.8 
-:- ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัคเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนน รหัสสายทาง ชร.2007 บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านสันต้นผึ้ง ห 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมไหล่ทาง(ถนนสายหลัก) บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15 ตำบลม 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
-:- ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 13 (จากสะพานทางเข้าหมู่บ 
-:- ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันผักแคใหม่ ตำบลม่วงคำ - หนอง 
-:- ราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และถมดินหลังท่อ บ้านฝั่งตื้น หมู่ที่ 8 
-:- ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ) 
-:- ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ) 
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ 
-:- ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน รหัสสายทาง ชร.2007 บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ 
-:- ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ซอย2 

ศาลเจ้าจี้กงหน่ำพิ้งฮง
  วัดพระธาตุจอมแจ้ง
  ถ้ำผายาว

  -:- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 
  -:- ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  -:- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"  
  -:- รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม 
  -:- ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  -:-  ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  -:- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทตำบลการประกวดการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการ " พานสะอาด " ประจำปี 2561 
  -:- กิจกรรมทางสังคมดีเด่น 
  -:- ผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 

     ร้องเรียน ร้องทุกข์   แบบสำรวจความพึงพอใจ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.ม่วงคำ   เช็คอีเมล   คู่มือประชาชน   ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ   ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์   ระบบ EGP      กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   กรมสรรพากร   กรมบัญชีกลาง   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT   คลังข่าวมหาดไทย   กรมจัดหางาน   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   กระทรวงมหาดไทย   จังหวัดเชียงราย      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย