ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,529
เดือนที่แล้ว
2,271
ปีนี้
1,529
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
96,683
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227

1
ประชาสัมพันธ์..ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
25 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์...องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด “60 วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
24 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์...องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด “60 วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
24 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์...องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด “60 วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
24 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์...ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด “60 วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด “60 วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2565
20 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
11 มกราคม 2565

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
04 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
04 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
04 มกราคม 2565

รวมบทเพลงพ่อหลวง ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของคนไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th


 

07 ธันวาคม 2564

การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
02 ธันวาคม 2564

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

ผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (อย่างไม่เป็นทางการ),องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
28 พฤศจิกายน 2564

วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และได้ดำเนินการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้เรียบร้อยแล้ว หากมีความประสงค์ต้องการตรวจสอบผลการแจ้งเหตุดังกล่าว สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบผลการแจ้งหตุฯ ตาม link ด้านล่างนี้ โดยให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัง จากนั้น คลิ๊กคำว่า ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สิทธิเลือกตั้งที่แจ้งเหตุฯ เรียบร้อยแล้ว ผลการอนุมัติในระบบจะปรากฏข้อมูลในวันถัดไป
link ระบบตรวจสอบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิสก์
link ระะบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
22 พฤศจิกายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
07 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (116 รายการ)