ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายกศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,833
เดือนที่แล้ว
2,976
ปีนี้
15,640
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
77,118
ไอพี ของคุณ
34.239.179.228

ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
13 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์..ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20),องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
23 เมษายน 2564

ประกาศสภา ฯ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
09 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์..ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
10 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา

 

03 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิททธิ์เข้ารับการสรรหาเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิททธิ์เข้ารับการสรรหาเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ภาคความเหมาะสมกัับตำแหน่ง (ภาค ค.) (การสัมภภาษณ์) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ผู้มีคุณวุฒิ)จำนวน1อัตรา และตำำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

24 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

17 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

ประกาศเรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร

1)ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

1.1 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั้วไป ระดับต้น)

01 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสภา ฯ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ)

1.)ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง

2.)ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

26 มกราคม 2564

การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำอำเภอพาน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
25 มกราคม 2564

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี (เพิ่มเติม)

18 มกราคม 2564

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
01 ตุลาคม 2563

แจ้งเตือนภาษีประจำเดือนสิงหาคม2563,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
13 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
09 กรกฎาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (86 รายการ)