ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
ปลัด

สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
1,339
ปีนี้
10,444
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
47,085
ไอพี ของคุณ
3.236.15.142


09 กรกฎาคม 2563

11 มิถุนายน 2563

29 พฤษภาคม 2563

28 พฤษภาคม 2563

**ตรวจสอบแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ว่าถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ท่านมีอยู่และถือครองใช่หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้ท่านแจ้งมาที่ กองคลัง อบต.ม่วงคำ โทร 053-635228 เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

03 เมษายน 2563

27 มีนาคม 2563

**ตรวจสอบแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน โฉลด นส.3 , สปก.4-01 , นส.3ก ว่าถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ท่านมีอยู่และถือครองใช่หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้ท่านแจ้งมาที่ กองคลัง อบต.ม่วงคำ โทร 053-635228 เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

24 มีนาคม 2563


จังหวัดเชียงรายได้ประกาศมาตรการเร่งด่วนป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 ดังนี้

1. ปิดสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง
2. ปิดสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามข้อ 1
3. ปิดสถานปฏิบัติการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมสปา กิจการเพื่อเสริมความงามตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง
4. ปิดโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
5. ปิดสถานที่สำหรับจัดให้มีการพนันชนไก่ ชกมวยทุกแห่ง ตลอดจนสถานที่ซ้อมชนไก่หรือกระทำการใดๆในสถานที่ดังกล่าว อันเป็นเหตุให้มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
6. ปิดสถานที่ออกกำลังกายในอาคาร (ฟิตเนส) ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง
7. ให้งดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า 100 คน หรือหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
8. งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมากหรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค เช่นการคัดกรองคนก่อนจะเคลื่อนย้ายรวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
9. งดจัดกิจกรรมตลาดถนนคนเดินทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย

ผู้ใดหรือสถานประกอบการใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

20 มีนาคม 2563

06 กุมภาพันธ์ 2563

06 กุมภาพันธ์ 2563

29 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563

26 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ...รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ พ.ศ2562 ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน3อัตรา

สังกัดสำนักงานปลัด รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

25 กันยายน 2562

แบบคำร้อง ขอทราบคะแนนผลการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน3อัตรา สังกัดสำนักงานปลัด

25 กันยายน 2562

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (69 รายการ)