ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ “มุ่งมั่นพัฒนา ประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข”

X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
903
เดือนที่แล้ว
3,516
ปีนี้
16,870
ปีที่แล้ว
33,676
ทั้งหมด
112,024
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180

1
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
27 กรกฎาคม 2565

ส่งสำเนารายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 /2565 ครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
12 กรกฎาคม 2565

ส่งสำเนารายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 /2565 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
06 กรกฎาคม 2565

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
27 มิถุนายน 2565

ส่งสำเนารายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
11 เมษายน 2565

ส่งสำเนารายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
11 เมษายน 2565

สำเนารายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
11 เมษายน 2565

ส่งสำเนารายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2565 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
06 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์...กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่  พ.ศ. ๒๕๖๑,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
04 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประมูลเพื่อให้สิทธิ์เช่าสำหรับอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี อบต.ม่วงคำ โดยวิธีการประมูล,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
04 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์...การติดตั้งตู้รับฟังแสดงความคิดเห็น,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

ประชาสัมพันธ์การติดตั้งตู้รับฟังแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะ ในการบริหารงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ นำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาปรับปรุงในการปฏิบัติงานหรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในตำบลม่วงคำได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง

30 มีนาคม 2565

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
28 มีนาคม 2565

ประกาศ ให้เช่าทรัยพ์สินที่ตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ โดยวิธีประมูล,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
18 มีนาคม 2565

ส่งสำเนารายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2565 ครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน ของ อบต.ม่วงคำ พ.ศ. ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (142 รายการ)