ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
X ปิด
ปลัด

สายตรงท่านนายก333

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

ปราบปรามทุจริต

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,873
เดือนที่แล้ว
1,961
ปีนี้
22,770
ปีที่แล้ว
24,837
ทั้งหมด
84,248
ไอพี ของคุณ
3.237.2.4

ประชาสัมพันธ์...ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
20 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์...คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
30 มิถุนายน 2564

 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.ม่วงคำ ได้ทำการตรวจหาสารเสพติดแก่บุคลากรในหน่วยงานและ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกนาย,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

23 มิถุนายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.ม่วงคำ ได้ทำการตรวจหาสารเสพติดแก่บุคลากรในหน่วยงานและ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกนาย โดยได้รับการสนับสนุนของฝ่ายความมั่นคงอำเภอพาน

23 มิถุนายน 2564

งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประสบภัยทางสังคม บ้านสันต้นต้อง ม.9 และ บ้านทุ่งพร้าว ม.2,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

22 มิถุนายน 2564 งานพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายงานจากท่านนายกประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประสบภัยทางสังคม บ้านสันต้นต้อง ม.9 และ บ้านทุ่งพร้าว ม.2 เพื่อพิจารณาตรวจสอบในการให้ความช่วยเหลือ

22 มิถุนายน 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

11 มิถุนายน 2564 ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้รับมอบหมายงานจากท่านนายกประสิทธิ์ โค้วจิริยะพันธุ์ นายก อบต.ม่วงคำ ให้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น

11 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำได้รับการร้องขอจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อล้างทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับทางโรงเรียนบ้านม่วงคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

10 มิถุนายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำได้รับการร้องขอจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อล้างทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับทางโรงเรียนบ้านม่วงคำ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

10 มิถุนายน 2564

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
07 มิถุนายน 2564

ประกาศสภา ฯ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
27 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
13 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์..ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20),องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
23 เมษายน 2564

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
22 เมษายน 2564

ประกาศสภา ฯ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
09 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์..ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th
10 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา

 

03 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิททธิ์เข้ารับการสรรหาเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ,moungkham.go.th

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิททธิ์เข้ารับการสรรหาเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ภาคความเหมาะสมกัับตำแหน่ง (ภาค ค.) (การสัมภภาษณ์) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ผู้มีคุณวุฒิ)จำนวน1อัตรา และตำำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

24 กุมภาพันธ์ 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (104 รายการ)