ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
910
เดือนที่แล้ว
1,227
ปีนี้
2,137
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
38,778
ไอพี ของคุณ
3.234.245.121
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ปกครองและเด็ก เยาวชน ในตำบล ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน มีทักษะชีวิต เช่นทักษะในการป้องกันตนเอง ทักษะการคิด ทักษะการต่อรอง และทักษะการปฏิเสธ เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

สนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย 

ดำเนินการโดย  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลม่วงคำ 


 
31 สิงหาคม 2562