ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
ปลัด

สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
247
เดือนที่แล้ว
1,339
ปีนี้
10,042
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
46,683
ไอพี ของคุณ
3.233.229.90
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประกาศมาตรการเร่งด่วนป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส


จังหวัดเชียงรายได้ประกาศมาตรการเร่งด่วนป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 ดังนี้

1. ปิดสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง
2. ปิดสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามข้อ 1
3. ปิดสถานปฏิบัติการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมสปา กิจการเพื่อเสริมความงามตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง
4. ปิดโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
5. ปิดสถานที่สำหรับจัดให้มีการพนันชนไก่ ชกมวยทุกแห่ง ตลอดจนสถานที่ซ้อมชนไก่หรือกระทำการใดๆในสถานที่ดังกล่าว อันเป็นเหตุให้มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
6. ปิดสถานที่ออกกำลังกายในอาคาร (ฟิตเนส) ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง
7. ให้งดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า 100 คน หรือหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
8. งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมากหรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค เช่นการคัดกรองคนก่อนจะเคลื่อนย้ายรวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
9. งดจัดกิจกรรมตลาดถนนคนเดินทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย

ผู้ใดหรือสถานประกอบการใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


 
20 มีนาคม 2563