ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ "สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทย"
สายตรงท่านนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

facebook

ระบบสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

ข่าวสารอาเซียน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
910
เดือนที่แล้ว
1,227
ปีนี้
2,137
ปีที่แล้ว
23,239
ทั้งหมด
38,778
ไอพี ของคุณ
3.234.245.121
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(SLAB TYPE) บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 1325 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินยาแนวกล่องลวดตาข่าย07 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดอัด บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 207 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดอัด บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 (ถนนสายแม่ปอน)07 มิถุนายน 2562
ราคากลางจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินยาแนวลวดกล่องตาข่าย04 มิถุนายน 2562
ราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดอัด บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 204 มิถุนายน 2562
ราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดอัด บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 (ถนนสายแม่ปอน)04 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง11 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านผามวัว หมู่ที่ 320 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านสันต้นต้อง หมู่ที่ 9 ซอย 2 ตำบลม่วงคำ20 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายหลัก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 (ซอย 6 ถึงบ้านสันต้นผึ้ง หม่20 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายหลักฝั่งทิศตะวันตก บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ20 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสันผักแคใหม่ หมู่่ที่ 14 ตำบลม่วงคำ20 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันขี้เบ้า หมู่ที่ 10 (ถนนสายเลียบคลองชลประทาน20 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดสอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย26 มีนาคม 2561
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดบ้านม่วงค20 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดบ้านทุ่งพ20 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินยาแนวกล่องลวดตาข่าย อบต.ม20 มิถุนายน 2562
ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะที่ทำการ อบต.ม่วงคำ11 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 727 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมพ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอย 127 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 327 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 627 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 827 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถมดินหลังท่อ หมู่ที่ 1627 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 227 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีต ม.806 กรกฎาคม 2559
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้่างรื้อท่อและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 206 กรกฎาคม 2559
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.606 กรกฎาคม 2559
ประกาศผลการเปิดซองสองราคาโครงการรางระบายน้ำ คสล. ม.706 กรกฎาคม 2559
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (SLAB TYPE) บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 13 03 กรกฎาคม 2562
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ประเภทนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน16 มกราคม 2562
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันขี้เบ้า หมู่ที่ 10 (ถนนสายเลียบคลองชลประทาน)03 กรกฎาคม 2561
ราคากลาง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลม่วงคำ03 กรกฎาคม 2561
ราคากลางรางระบายน้ำถนนสายหลักฝั่งทิศตะวันตก บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ03 กรกฎาคม 2561
ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายหลัก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 (ซอย 6 ถึงบ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7)03 กรกฎาคม 2561
ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 9 ซอย 2 บ้านสันต้นต้อง ตำบลม่วงคำ03 กรกฎาคม 2561
ราคากลาง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านผามวัว หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงคำ03 กรกฎาคม 2561
ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 25 มกราคม 2560
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอย 125 มกราคม 2560
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 625 มกราคม 2560
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถมดินหลังท่อ หมู่ที่ 1625 มกราคม 2560
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 225 มกราคม 2560
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 325 มกราคม 2560
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 825 มกราคม 2560
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1